Ongeregeldheden vergroten noodzaak extra middelen politie

Ongeregeldheden vergroten noodzaak extra middelen politie

14 dec 2021, veilig en gezond werken

Politiemensen krijgen steeds vaker te maken met gewelddadige escalaties, waarbij handhaving van de wet en openbare orde een buitengewoon grote opgave wordt. Dit vergt volgens collega’s in de frontlinie - die al zwaar onder druk staan door te weinig mensen - meer en andere inspanningen. Politievakbond ACP pleit daarom voor een extra investering in (specialistische onderdelen bij) de Mobiele Eenheid én snelheid in de aanschaf van nieuwe (gewelds)middelen.

De maatschappelijke onvrede over kabinetsbeleid komt steeds meer aan de oppervlakte. Burgers richten zich in toenemende mate met juridische stappen op de overheid en een beperkte groep (vooralsnog) gaat inmiddels over de grenzen heen van demonstraties en protesten. Dieptepunt zijn de rellen in Rotterdam en veel andere plekken in Nederland afgelopen maand.

Maatregelen beteugelen onrust

De huidige onrust in de samenleving neemt naar verwachting niet snel af. Het beteugelen hiervan vergt meer en andere inspanningen van de politie. Politiemensen met wie de ACP afgelopen weken heeft gesproken geven aan dat de volgende maatregelen nodig zijn:

  • Uitbreiding Mobiele Eenheid (ME) en daarbij behorende onderdelen en middelen (o.a. aanhoudingseenheid, politieruiters, hondenbrigade): Bij de vorming van de Nationale Politie is fors gesneden in de omvang van de ME, maar inmiddels is duidelijk dat de vraag om inzet van de ME in het hele land toeneemt.
  • Uitbreiding Brand- en Traangaseenheid (BraTra) inclusief technische specialismen: Tijdens ongeregeldheden wordt regelmatig zwaar vuurwerk gebruikt met de kracht van explosieven. De BraTra is medisch opgeleid en is in een situatie dat het misgaat noodzakelijk om politiemensen, hulpverleners en anderen te helpen op het moment dat inzet van een ambulance (nog) niet mogelijk is.
  • Extra niet-letale geweldsmiddelen: In specifieke situaties (zoals bij rellen) is er onder politiemensen behoefte aan zogenaamde ‘less-lethal’ geweldsmiddelen. Tijdens de Nucleair Security Summit in 2014 is nadrukkelijk gekeken naar de impact en mogelijkheden van deze middelen en de Koninklijke Marechaussee is destijds met een aantal daarvan uitgerust.
  • Snellere uitrol bodycam: In 2019 is besloten dat agenten standaard een bodycam krijgen in hun uitrusting. De verstrekking daarvan loopt echter langzaam en collega’s zien graag dat daar meer spoed achter gezet wordt.
  • Extra aandacht voor de gehoorbescherming van politiemensen: De werkgever moet op zeer korte termijn bekijken of de huidige beschermingsmiddelen voldoende bescherming bieden om gehoorschade te voorkomen. De ACP heeft de werkgever hier al vaker nadrukkelijk op gewezen, zo ook dit jaar weer in aanloop naar Oud & Nieuw.

De ACP roept demissionair minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid op om gehoor te geven aan het verzoek om bovengenoemde maatregelen, zodat politiemensen over de best mogelijke beschermingsmiddelen beschikken. Middelen die zij hard nodig hebben in deze tijd - waarbij gewelddadige escalaties niet uitzonderlijk zijn - voor handhaving van de openbare orde, hun eigen veiligheid én die van burgers.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN