Ongewenst effect overwerk naar LFU

Ongewenst effect overwerk naar LFU

14 jul 2020, lfu

Sinds 1 januari 2020 kunnen collega’s LFU (verlofuren) krijgen voor hun overwerk. Nu blijkt echter dat collega’s die daarvoor hebben gekozen hun gemaakte overuren niet kunnen terugnemen in tijd als zij in datzelfde jaar meeruren - op grond van artikel 28a van het Besluit algemene rechtspositie politie - hebben gemaakt. De ACP vindt dat onredelijk en onnodig. De werkgever denkt daar vooralsnog anders over.

De collega bepaalt niet zelf of er overuren worden gemaakt. Het werk maakt dat noodzakelijk. Het moet mogelijk zijn om overuren op korte termijn terug te nemen en de benodigde rust te pakken. Op het moment dat een collega kiest voor meeruren is niet duidelijk of er ook overuren zullen worden gemaakt en hoeveel dit er zijn. Daardoor kan een goede afweging tussen het maken van meeruren en het niet kunnen opnemen van overuren niet worden gemaakt. De ACP heeft daarom in het overleg met de minister en de korpsleiding besproken om de overuren in de LFU uit te zonderen van artikel 30b lid 5 Barp en deze uren apart te registreren.

Merkwaardig

De korpsleiding wil hier niet aan meewerken, omdat de administratieve last te groot zou zijn. Collega’s zouden bovendien voldoende verlof hebben om aan hun rust te komen. Die gedachtegang is op zijn zachtst gezegd merkwaardig. Toen de overuren nog niet in de LFU gingen was diezelfde korpsleiding van mening dat overuren moesten worden teruggenomen, omdat de collega’s rust moesten hebben. Die manier van doen leverde natuurlijk ook een overzichtelijk overurenbudget op. Diezelfde korpsleiding is nu van mening dat het nemen van rust kennelijk niet langer belangrijk is, want ze maken het voor de groep collega’s die op grond van 28a Barp meeruren werken het terugnemen van overuren onmogelijk.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN