ACP | Politievakbond ACP

Onregelmatigheidstoeslagen tijdens vakantie doorbetaald

Naast het bereikte CAO-onderhandelingsresultaat is er nog meer nieuws over de arbeidsvoorwaarden van collega’s. Bepaalde variabele looncomponenten moeten ook als vakantieloon worden uitbetaald tijdens de jaarlijkse vakantie. Dat zijn de gezamenlijke bonden en de werkgever overeengekomen naar aanleiding van een uitspraak die de Centrale Raad van Beroep hier afgelopen zomer over deed.

Voor het bepalen van de hoogte van het recht op vakantieloon tellen vijf variabele looncomponenten mee. Verder moet er een zogenoemde referteperiode worden vastgesteld en een drempelbedrag die de ‘bestendigheid’ bepaalt.

Variabele looncomponenten

De variabele componenten zijn:

  • de operationele toelage ex artikel 14 Bbp
  • de consignatievergoeding (piket) ex artikel 18 Bbp
  • de overwerkvergoeding ex artikel 27 Bbp
  • de verschuivingsvergoeding ex artikel 27b Bbp en
  • de ME-toelage ex artikel 29 Bbp

 

Referentieperiode

De hoogte van het aanvullende vakantieloon wordt berekend op basis het volledige kalenderjaar(1 januari tot en met 31 december). Voorafgaand aan het jaar van uitbetaling. Binnen de referentieperiode wordt voor de berekening van het recht van vakantieloon uitgegaan van vier (fictieve weken) vakantie. Wat gelijkstaat aan 144 uren bij een voltijds aanstelling. Het uit te betalen vakantieloon wordt berekend door de genoemde variabele looncomponenten bij elkaar op te tellen.

Drempelbedrag

Om aanspraak te maken op de nieuwe regeling moet je per jaar minimaal €720,- aan het totaal van de hiervoor vermelde toeslagen hebben ontvangen. Dit drempelbedrag wordt vanaf 2017 geïndexeerd op basis van de algemene loonontwikkeling in de sector Politie en zal dus met het loon meegroeien.

Uitbetaling

Betaling vindt plaats in de maand februari na de referteperiode. Dus als de referteperiode 2016 is, vindt uitbetaling plaats in februari 2017, ruim voor het moment waarop de jaarlijkse vakantie normaalgesproken wordt genoten.

Samengevat

Simpel gezegd, wie in 2016 de vijf toelagen en vergoedingen bij elkaar optelt en dan boven de € 720 uitkomt heeft recht op vakantieloon. De hoogte wordt dan berekend door de factor van 4/48ste (52 weken-4 vakantieweken) toe te passen. Bijvoorbeeld bij € 1440 is dat € 120. Uitbetaling vindt plaats in februari 2017.

Terugwerkende kracht

De regeling voor doorbetaling van onregelmatigheidstoeslagen tijdens vakantie treedt in werking vanaf januari 2016. Maar ook met terugwerkende kracht (tot 1 juli 2012) kan er aanspraak op worden gemaakt. De afkoopregeling voor de periode van 1 juli 2012 tot 1 januari 2016 is analoog aan de regeling van 2016. Maar omdat het voor 2012 om een half jaar gaat, is de drempel voor dat jaar ook gehalveerd van €720,- naar €360,-. Collega’s die al voor 1 juli 2012 een bezwaar indienden tegen het niet doorbetalen van onregelmatigheidstoeslagen kunnen het bevoegde gezag verzoeken deze bezwaren nu af te handelen rekening houdend met de regeling die nu getroffen is voor de periode na 1 juli 2012.

Het spreekt voor zich dat voor alle collega’s de terugwerkende kracht berekenen een megaklus is. Zeker omdat de systemen daar niet op zijn ingericht. De korpsleiding heeft toegezegd dat uitbetaling zo spoedig mogelijk nadat de regelgeving formeel is vastgesteld (dat duurt een maand of zes) wordt uitbetaald. In ieder geval nog in 2016.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.