ACP | Politievakbond ACP

Oordeel Raad over waarnemers niet breed toepasbaar

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft 28 april 2016 uitspraak gedaan in de zaak waarbij een ACP-lid gedurende zeer lange periode andere werkzaamheden moest verrichten, waarmee we hem van harte willen feliciteren. Helaas moeten we ook concluderen dat in de uitspraak geen lijn valt te ontdekken die van toepassing is op andere collega’s.

De rechtbank had het ACP-lid eerder in zijn gelijk gesteld en zei dat er sprake zou moeten zijn van een bevordering naar een hoger schaalniveau, in dit geval: schaal 9. De CRvB heeft de uitspraak, nadat het korps hoger beroep instelde, bevestigd. Een overwinning voor het ACP-lid, dat al drie jaar procedeert.

Wij hadden gehoopt dat de CRvB in deze uitspraak ook criteria zou geven waarmee wij ons voordeel zouden kunnen doen in andere dossiers. Helaas zitten in deze uitspraak geen nadere aanknopingspunten die ons helpen in vergelijkbare gevallen. Ons advies, zoals eerder vermeld, blijft dan ook gewoon overeind staan. Als je aan de criteria voldoet, dien dan spoedig een verzoek in. In ieder geval voor het plaatsingsbesluit reorganisatie NP dat op 10 juni a.s. wordt verstuurd.

Uitspraak rechtbank Zeeland-West-Brabant

Eind april heeft ook de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (opnieuw) uitspraak gedaan in een kwestie rondom waarneming. Hierbij werd het verzoek van de collega omgeplaatst te worden in de functie die hij al enige tijd had waargenomen afgewezen.

In deze uitspraak komt uitdrukkelijk naar voren dat de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vast houdt aan de criteria die zij eerder gebruikte. In deze kwestie was echter wel sprake van verdringing van arbeid. Bovendien liet de rechtbank meewegen dat de tijdelijke tewerkstelling van 15 maanden te kort was om een benoeming en bevordering te rechtvaardigen. Daarom verwijzen we nadrukkelijk naar de criteria zoals eerder gesteld voordat een verzoek wordt ingediend.

Inmiddels hebben wij van de betrokkene zelf vernomen dat hij hoger beroep heeft ingesteld tegen deze uitspraak bij de Centrale Raad van Beroep. Volgens betrokkene had de werkgever tijdens de zitting bevestigd dat er geen sprake was van verdringing van arbeid en ook klopte de periode van 15 maanden niet, omdat hij al vanaf januari 2011 de functie had waargenomen.

Advies korps

Inmiddels weten we dat het korps op ingediende verzoeken tot benoeming verzoekt om in te stemmen met aanhouding tot na de definitieve plaatsingsbesluiten, die op 10 juni worden verstuurd. Wij adviseren om akkoord te gaan met de aanhouding omdat pas na de besluitvorming over de plaatsing beoordeeld kan worden of sprake is van verdringing van arbeid.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.