Op tijd starten met CAO-onderhandelingen opnieuw een uitdaging

Op tijd starten met CAO-onderhandelingen opnieuw een uitdaging

3 jun 2020, cao

De ACP heeft minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid opnieuw verzocht om op tijd de onderhandelingen met de politiebonden te starten over een nieuwe politie-CAO. De minister denkt daar namelijk anders over, zo laat hij weten in reactie op een verzoek van de bonden om een extra (monitorings)overleg met de werkgever over de voortgang van de lopende CAO waarvan de einddatum nadert.

Politiemensen zijn er al vaker mee geconfronteerd dat CAO-onderhandelingen op de lange baan worden geschoven. Een onwenselijke situatie die zeker geen traditie moet worden. De ACP heeft de minister daarom laten weten ernaar te willen streven om voor 1 januari 2021 een nieuwe CAO af te sluiten. De huidige CAO voor de politie loopt dan immers af. Minister Grapperhaus daarentegen verwacht wederom pas in een laat stadium - als de einddatum van de lopende CAO is verstreken - te ‘kunnen’ starten met de onderhandelingen. Ditmaal vanwege de coronacrisis die volgens hem van invloed kan zijn op de ruimte voor nieuwe afspraken over arbeidsvoorwaarden.

Lovende woorden

Een reden te meer om op tijd een nieuwe CAO af te sluiten. Juist in deze tijd wordt ook opnieuw duidelijk dat het werk van werknemers in vitale beroepen - waaronder de politie - cruciaal is en dat daar een groot beroep op wordt gedaan. Lovende woorden ook vanuit de politiek die het belang van deze beroepsgroepen benadrukt. Het kabinet - met minister-president Rutte voorop - heeft de afgelopen maanden meermaals zijn enorme waardering uitgesproken voor onder andere het werk van politie: ‘Het werk van politieagenten, handhavers en andere hulpdienstmedewerkers is ingrijpend veranderd. Om het coronavirus onder controle te krijgen is hun werk cruciaal. Veel waardering voor hun tomeloze inzet. Indrukwekkend hoe zij zich aan de nieuwe realiteit hebben aangepast.’

Waardering

ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “Wij gaan ervan uit dat die waardering niet beperkt blijft tot woorden, maar ook tot uitdrukking komt in een goede CAO voor de vitale beroepen waar het kabinet werkgever van is. Voor een rechtvaardige verbetering van de arbeidsvoorwaarden zal slechts een fractie nodig zijn van het budget dat beschikbaar is gesteld voor noodmaatregelen om bedrijven te ondersteunen. Het lijkt ons niet te veel gevraagd om ook te investeren in politiemensen die niet alleen in crisistijd, maar altijd een stap vooruitzetten waar anderen een stap achteruitzetten. Zij houden onze maatschappij mede overeind, niet altijd zonder risico’s voor hun eigen veiligheid.”

De ACP heeft minister Grapperhaus daarom - na een eerder verzoek van de politiebonden - opnieuw dringend verzocht op korte termijn met elkaar in gesprek te gaan over het tijdig opstarten van nieuwe CAO-onderhandelingen.

DOWNLOAD HIER DE BRIEF

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN