Opleiding handhavers generieke opsporing meer politie specifiek?!

Opleiding handhavers generieke opsporing meer politie specifiek?!

4 mei 2020, scholing

Al sinds jaar en dag moeten politiemedewerkers die als buitengewoon opsporingsambtenaar worden ingezet de opleiding Buitengewoon Opsporingsambtenaar Politie volgen. Het werk van de BOA wordt opgedeeld in verschillende domeinen. Een daarvan is domein 6: generieke opsporing. Collega’s die worden ingezet voor handhavingstaken vallen binnen dit domein en zoals op de site van het Studiecentrum voor Publieke Veiligheid staat is dit domein een beetje een vreemde eend in de bijt. Het is de ACP al jaren een doorn in het oog dat collega’s die actief zijn als BOA onvoldoende politiespecifiek worden opgeleid. Helaas is gebleken dat het veranderen van de opleiding een kwestie is van lange adem.

De ACP is als sinds haar oprichting betrokken bij gesprekken over de kwaliteit van het politiewerk. Hierover maken we regelmatig afspraken. Goed voorbeeld zijn de laatste afspraken over de generatiewisseling binnen de politie. Opleidingen moeten aansluiten bij de praktijk en vakmensen opleiden. De bestaande BOA – opleiding is de ACP al jaren een doorn in het oog. De opleiding is zeer algemeen en ontoereikend voor het politiewerk. Met de komst van de Algemene Opsporingsbekwaamheid en Politiële Vorming (AOPV) dachten wij dat er een oplossing zou komen. En specifieke opleiding voor de politie met voldoende kwaliteitsborging en geen onnodige vijfjaarlijkse herhalingen. Helaas…

Wat is het probleem?

De afgelopen periode werd duidelijk dat het binnen de huidige wet- en regelgeving onmogelijk is de BOA-opleiding voor politiemensen naar tevredenheid in te richten. Een aanpassing van het onderwijs vraagt van het ministerie een aanpassing van de regelgeving. Tot nu toe heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid de uitgangspunten en doelstellingen onderschreven en was zij de trekker van het proces. Een hardnekkig probleem is echter dat politiemedewerkers naast de AOPV-opleiding – die door de politieacademie wordt gegeven - ook een BOA-getuigschrift moeten halen in het kader van hun opsporingsbevoegdheid. Dit BOA-certificaat kan alleen worden behaald bij de externe organisatie ExTH. Dit kan worden gewijzigd maar dan moet daar de wet voor worden aangepast. Tot op heden blijkt dat voor het ministerie een brug te ver. Sterker nog, tot ongenoegen van de ACP blijkt aanpassing van de BOA- opleiding en examinering onbespreekbaar. Voor collega’s betekent dit dat de situatie door ettert. Een dure opleiding die onvoldoende aansluit, met een examinering die vooral de financiële belangen van de opleidingsaanbieder dient en elke vijf jaar herhaald moet worden.

Hoe nu verder?

De ACP blijft lobbyen voor het aanpassen van de regelgeving. Deze opleiding moet anders. Zolang de huidige regelgeving blijft bestaan, verandert er dus niets en moeten collega’s het BOA-getuigschrift bij ExTH blijven halen. Want zonder dat getuigschrift geen akte van opsporingsbevoegdheid.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN