ACP | Politievakbond ACP

Overeenstemming handreiking nachtdienstontheffing

De politiebonden en de werkgever hebben overeenstemming bereikt over de zogenoemde handreiking nachtdienstontheffing. Deze handreiking moet bijdragen aan een betere balans tussen de vraag naar politiecapaciteit in de nacht en de belasting die ’s nachts werken voor medewerkers met zich meebrengt. Dit is een van de afspraken uit de nieuwe CAO Politie. Aan de nachtdienstontheffing wordt niet getornd.

In de handreiking staan onder andere suggesties voor leidinggevenden om de druk – veroorzaakt door nachtdiensten – voor medewerkers te verlichten. Bijvoorbeeld door te streven naar een goede leeftijdsverdeling binnen het team of door het aantal nachtdiensten in een team proberen te verminderen.

Ook worden bestaande mogelijkheden toegelicht voor medewerkers met nachtdienstontheffing om vrijwillig een beperkt aantal nachtdiensten te draaien of over te stappen naar een ander team waar de behoefte aan beschikbaarheid in de nacht minder groot is. De keuze om hieraan mee te werken is altijd vrijwillig. Als je een ontheffing hebt, dan kan de werkgever je niet verplichten om toch nachtdiensten te draaien of over te stappen naar een ander team. De handreiking bevat verder uitleg over de juridische kaders, het aanvraagproces en tips over slapen en voeding om gezond de nachtdienst door te komen.

Verandert deze handreiking iets aan de huidige rechtspositie? Nee. Iedere collega van 55 jaar of ouder heeft én houdt het recht om een nachtdienstontheffing aan te vragen. Een aanvraag kan door de werkgever alleen worden geweigerd als sprake is van zwaarwegend dienstbelang.

Download

Handreiking nachtdienstontheffing

Terug naar overzicht

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.