ACP | Politievakbond ACP

Pensioen terugbetalen? Meld je bij omroep MAX!

Onlangs werd bekend dat door een fout van de Sociale Verzekeringsbank ongeveer 700 mensen te veel pensioen en toeslagen uitbetaald kregen door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). In februari is het ABP begonnen met terugvorderen. Dit kan gaan om enkele honderden euro’s per maand. De ombudsman van omroep MAX is een rechtszaak hierover begonnen. Gepensioneerde ACP-leden die bericht hebben ontvangen dat zij reeds ontvangen pensioengeld moeten terugbetalen aan het ABP kunnen zich daarbij aansluiten.

Inmiddels weten wij van twee van onze leden dat ook zij bij deze groep horen. Op basis daarvan hebben wij contact gehad met omroep MAX. In overleg is besloten dat het ook voor onze leden de beste optie is om aan te haken bij de collectieve claim van de MAX Ombudsman. De ACP-vertegenwoordiger in het verantwoordingsorgaan van het ABP spreekt komende week het bestuur van het pensioenfonds aan op de ontstane situatie.

De terugvordering van het te veel betaalde bedrag is inmiddels (tijdelijk) gestaakt. Op basis van uitspraken van rechters in het verleden, maken wij op dat de zaak van MAX een goede kans maakt.

Meedoen aan collectieve claim

Heb je hierover een brief ontvangen van het ABP? Meld je bij omroep MAX. Om te kunnen meedoen met de collectieve claim, moet je lid worden van omroep MAX. Dat kost € 7,50 per jaar.

Doe je mee met de collectieve claim? Dan stellen we het op prijs als je ons ter kennisname ook een mail stuurt via ledencontact@acp.nl, zodat wij weten hoeveel leden hierbij betrokken zijn.

Terug naar overzicht

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.