ACP | Politievakbond ACP

‘Pensioen waarschijnlijk thema nieuwe verkiezingen’

De pensioenfondsen staan flink onder druk. Een nieuw pensioenstelsel is daarom hard nodig. De Sociaal-Economische Raad (SER) publiceerde 20 mei een onderzoeksrapport over een alternatief stelsel: persoonlijk pensioenvermogen gecombineerd met collectieve risicodeling. Daarmee is het eind nog niet in zicht. Sterker nog: het thema pensioen wordt naar verwachting onderdeel van de verkiezingen volgend jaar.

Nederland heeft een sterk pensioenstelsel. Toch staan de pensioenen onder druk door de gevolgen van de financiële crisis en een aantal wettelijke maatregelen. De regels voor het opbouwen van fiscaal vriendelijk pensioen zijn versoberd. Ook komen pensioenfondsen in de problemen door de lage rekenrente. Een groot aantal fondsen dreigt daardoor vanaf volgend jaar te moeten korten op de uitkeringen aan huidige en toekomstige gepensioneerden. De vakcentrales van alle Nederlandse bonden – zo ook de Vakcentrale voor Professionals (VCP) waarbij de ACP is aangesloten – riepen de politiek begin juni op haar verantwoordelijkheid te nemen.

Noodzaak

Het is duidelijk dat de noodzaak om het Nederlandse pensioenstelsel aan te passen en te versterken alsmaar toeneemt. Vorig jaar startte het kabinet de dialoog over de toekomst van ons pensioenstelsel. De SER levert daaraan een bijdrage. ACP-voorzitter Van de Kamp: “In de SER zit ook de VCP aan tafel. Via de VCP maken wij ons sterk voor en denken we constructief mee over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. Het uitgangspunt van de VCP is dat de sterke punten van het huidige pensioenstelsel overeind worden gehouden. Zij heeft dit vertaald naar ‘individueel waar het kan, collectief waar het verstandig is en solidair waar het wordt geaccepteerd’. De ACP deelt dit uitgangspunt en toetst alle voorstellen over een alternatief pensioenstelsel hieraan.”

SER-advies

Op basis van de inbreng van verschillende partijen en organisaties bracht de SER vorig jaar een advies uit over een nieuw pensioenstelsel. Dit advies omvatte vier varianten om ons huidige pensioenstelsel te versterken. De variant ‘persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling’ werd toen als ‘interessant maar ook nog onbekend’ gezien. De SER kwam in mei met een verdere uitwerking van deze variant. ACP-voorzitter Van de Kamp praatte tijdens een aantal bijeenkomsten in juni ACP-leden hierover bij en gaf ze de kans zich uit te spreken.

Persoonlijk pensioenvermogen

In hoofdlijnen komt het vierde alternatief voor het huidige pensioenstelsel op het volgende neer: Het ‘persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling’ houdt vast aan de sterke punten van het huidige pensioenstelsel, maar met een nieuw soort pensioenregeling op basis van persoonlijk pensioenvermogen. Voor deelnemers is het met zo’n regeling op elk moment duidelijk hoeveel pensioen zij hebben opgebouwd. Het biedt meer inzicht in het eigen pensioenvermogen.

Collectieve risicodeling

Daarnaast wordt een buffer aangelegd voor alle deelnemers in het pensioenfonds. Deze collectieve buffer wordt gevuld als het economisch goed gaat. In slechte tijden wordt het persoonlijk pensioenvermogen aangevuld vanuit de buffer. Deelnemers in het pensioenfonds delen bijvoorbeeld de financiële risico’s van beleggen.

Voorgenomen ambitieniveau

In dit voorstel voor een alternatief pensioenstelsel bepalen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers aan de CAO-tafel de hoogte van een na te streven pensioenvermogen. Vervolgens vindt een berekening plaats van de premie die nodig is om het voorgenomen ambitieniveau te bereiken. Het gaat hier nadrukkelijk om een ambitie en geen vastgesteld eindbedrag. “Met je pensioenpremie bouw je kapitaal op. Op je pensioenoverzicht zie je om hoeveel geld dat gaat en welk rendement er op je kapitaal is  gehaald. Ook zie je op dat overzicht wat je bijdraagt aan de collectieve buffer of ontvangt”, licht Van de Kamp toe.

Op grond van berekeningen concludeert de SER dat dit alternatieve pensioenstelsel goed scoort op pensioenresultaat, flexibiliteit, maatwerk en stabiliteit. De SER heeft niet alleen gekeken naar hoe een dergelijk systeem zou werken, maar ook hoe de overgang vanuit het huidige systeem kan worden gemaakt. Welke kosten komen daarbij kijken? En hoe kunnen die kosten zo eerlijk mogelijk worden verdeeld? Verder onderzoek daarnaar is nodig. Voor een eventuele invoering van dit alternatieve pensioenstelsel moeten de overheid, vakbonden en werkgeversorganisaties goede afspraken maken.

Hoe verder?

Komende maanden verzamelt de SER reacties van werknemers- en werkgeversorganisaties en andere betrokken partijen over de vierde variant van een alternatief pensioenstelsel. Op grond daarvan brengt de SER verslag uit aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij stuurt vervolgens voor de zomer een nota van herziening van het pensioenstelsel naar de Tweede Kamer.

Onderdeel van verkiezingsstrijd

“Toch ziet het ernaar uit dat dit kabinet hierover geen standpunt inneemt. Een klap met de hamer geven op een nieuw pensioenstelsel zal zij naar verwachting overlaten aan het volgende kabinet. Daarmee dreigt het thema pensioen onderdeel van de verkiezingsstrijd volgend jaar te worden. Een nieuw pensioenstelsel laat in ieder geval op zich wachten.”

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.