Politie-cao in impasse: het is nu aan jou!

Politie-cao in impasse: het is nu aan jou!

25 jan 2021, cao

Eind december liepen de onderhandelingen over een nieuwe politie-cao vanaf 1 januari 2021 vast. Het – inmiddels demissionaire – kabinet Rutte III bleek niet bereid minister Grapperhaus het benodigde extra geld te verstrekken om aan de looneis van de politiebonden te voldoen (2,5 % in 16 maanden). Het bod van de werkgever, en de weigering van het kabinet om extra geld uit te trekken om tegemoet te komen aan de eis van de politiebonden, doet volgens ons geen recht aan het huidige politiewerk.

Via digitale informatiesessies hebben de gezamenlijke politiebonden NPB, ACP, Equipe en ANPV hun leden de afgelopen weken geïnformeerd over het verloop van de onderhandelingen en over de circa 25 onderwerpen waarover werkgever en bonden het wél eens konden worden.

Hoe nu verder? Het antwoord op die vraag wordt bepaald door jullie, onze leden. En dat antwoord koppelen wij terug aan de minister.

Je ontvangt van de bond waarvan je lid bent, een email met een uitnodiging voor de enquête.  Laat ons weten wat jouw mening is; je vindt aan het begin van de enquête een bondig overzicht waar we het niet met elkaar eens over zijn geworden en over welke onderwerpen wel. Aan jullie de keuze hoe nu verder.

Meedoen kost slechts enkele minuten. De enquête staat open tot 1 februari; een week later informeren we iedereen over de uitslag.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN