Politie werft 15 geestelijk verzorgers

Politie werft 15 geestelijk verzorgers

5 feb 2019, politievakgezond

De politie gaat starten met de werving van 15 geestelijk verzorgers. De verschillende eenheden, de politieacademie, PDC en de staf korpsleiding hebben daardoor straks allemaal een eigen geestelijk verzorger. De ACP maakt zich al jaren hard voor deze zorg en is dan ook blij dat dit na jaren van flinke druk is gerealiseerd.

Geestelijke verzorging moet collega’s helpen om hun fysieke en mentale weerbaarheid op peil te houden. Maar het is ook van belang dat collega’s met een professional in gesprek kunnen over de morele keuzes die zij moeten maken en de impact die het politiewerk op hen heeft. Geestelijke Verzorging omvat professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. De geestelijk verzorger is de specialist die hierin ondersteuning biedt, door individuele gesprekken, groepsbijeenkomsten en deskundigheidsbevordering.

Bonden, ministerie en korps hebben de afspraak over geestelijke verzorging eind januari 2019 uitgewerkt. Met de werving wordt zo snel mogelijk begonnen. Geestelijke verzorging wordt toegevoegd aan lokale VGW-teams, die al voorzagen in bedrijfsmaatschappelijk werk, psycholoog en de bedrijfsarts. Het wordt zo georganiseerd dat begeleiding vanuit alle levensbeschouwelijke sectoren kan worden aangeboden. Er wordt gewerkt met een vast team geestelijk verzorgers; zo nodig kan beroep worden gedaan op geestelijk verzorgers van buiten het korps.

Lees ook:

OOK INTERESSANT

bottombanner