ACP | Politievakbond ACP

Politiebonden: ‘Afspraken pensioen en meer vóór 1 januari 2020’

De vier gezamenlijke politiebonden willen – binnen de huidige CAO – afspraken maken met de werkgever over verschillende onderwerpen zoals de uitwerking van het pensioenakkoord, het herstelplan en noodscenario politieopleidingen. Dit laten zij weten in een brief die verstuurd is aan de werkgever. De afgelopen tijd voerden de politiebonden en de werkgever verkennende gesprekken over deze onderwerpen. De noodzaak om tot afspraken te komen, is van groot belang. Daarom willen de politiebonden het liefst doorstappen naar onderhandelingen en zetten zij er op in om vóór 1 januari 2020 tot overeenstemming te komen met de werkgever. 

Met het afgesloten pensioenakkoord zijn er openingen ontstaan om vanaf 2021 structurele en tijdelijke uittredingsregelingen te treffen. Voor de politiebonden is het belangrijk dat politiemedewerkers gezond werkzaam kunnen zijn gedurende hun hele loopbaan. Eerder stoppen met werken is daarbij cruciaal. In het pensioenakkoord is opgenomen dat het kabinet vijf jaar lang fiscale ruimte voor regelingen geeft die vervroegd uittreden mogelijk maken. Dit houdt in dat een werknemer bij maximaal drie jaar eerder stoppen met werken een boetevrij bedrag kan krijgen van 19.000 euro (per jaar). De politiebonden willen hier duidelijke afspraken over maken met de werkgever en vinden dat deze tijdelijke regeling beschikbaar moet zijn voor alle politiemedewerkers. Ook schrijven de bonden in hun brief dat er een structurele regeling moet komen voor verlofsparen, duurzame inzetbaarheid, doorwerken na de AOW-leeftijd – voor medewerkers die dit willen – en stoppen met werken met 45 pensioenjaren.

Capaciteit

Nu de capaciteitsproblematiek zich ontwikkelt naar een noodsituatie en dit probleem met een regeling voor vervroegd uittreden alleen maar zal toenemen, voelen de politiebonden zich genoodzaakt om met ingrijpende maatregelen te komen voor het politieonderwijs. Volgens de bonden moet het onderwijs zich gaan richten op snelle inzetbaarheid tijdens de basisopleiding, waarna politiemedewerkers via vakspecialistisch onderwijs hun kennis, vaardigheden en vakmanschap verder ontwikkelen.

Groot belang

De politiebonden hameren er in de brief op dat de noodzaak en urgentie om tot goede afspraken te komen van het allergrootste belang is en dat de tijd dringt. Zij verwachten dan ook dat de werkgever op korte termijn met een uitnodiging komt om de onderhandelingen ter heropenen en voor het einde van 2019 tot afspraken te komen.

KLIK HIER voor de brief die de politiebonden aan minister Grapperhaus hebben gestuurd

Update

Donderdag 7 november hebben de politiebonden met de werkgever overleg gehad over heropening van de gesprekken en over de uitwerking van het pensioenakkoord. De politiebonden hebben aangegeven dat wat hun betreft de verkennende gesprekken kunnen worden afgerond op grond van alle informatie die er nu op tafel ligt. Partijen hebben besloten om op korte termijn de inhoudelijke gesprekken te openen, waarbij de inzet is om voor 1 januari 2020 een overeenkomst te sluiten. Tijdens deze gesprekken zullen partijen hun inzet op de diverse onderdelen op tafel leggen. De politiebonden hebben in hun eerdere brief aan de werkgever de onderwerpen benoemd waarover zij nadere afspraken wensen te maken. Onderdeel van de te maken afspraken is het zo snel mogelijk vergroten van de capaciteit, omdat door de hoeveelheid werk politiemensen het water aan de lippen staat . Eind deze week volgen de eerste inhoudelijke gesprekken.

Deze content is geblokkeerd. Accepteer cookies om deze content te bekijken.

 

Terug naar overzicht

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.