ACP | Politievakbond ACP

Politiek aan zet na overhandiging 40.000 handtekeningen voor pensioen

Op dinsdag 20 februari hebben de gezamenlijke politiebonden met zo’n 150 politiecollega’s en sympathisanten het burgerinitiatief met de ruim 40.000 handtekeningen voor een goed pensioen aangeboden aan de Tweede Kamer. De politiek is nu aan zet.

Voorafgaand aan de overhandiging vond een korte bijeenkomst plaats en een tocht langs VNO-NCW en het hoofdbureau van de politie. Bij VNO-NCW ontvingen de collega’s geen handtekening maar wel morele steun. Korpschef Akerboom kwam vervolgens bij het hoofdbureau aan de Nieuwe Uitleg even naar buiten om de collega’s toe te spreken. Hij benadrukte alle begrip te hebben voor de manifestatie en te begrijpen wat de bonden en hun leden willen. Een duidelijk signaal naar de politiek, zoals hij zei. Hij zette daarom ook geen handtekening. Helaas. Dát zou ook een duidelijk signaal naar de collega’s zijn. Een paar honderd meter verderop werden de 40.000 handtekeningen overhandigd aan de commissie in het bijzijn van diverse politici.

Hoe nu verder

Een speciale commissie (voor Verzoekschriften en Burgerinitiatieven) beoordeelt de handtekeningen volgens een  protocol waarna het ter bespreking op de agenda van de Tweede Kamer moet komen. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “We houden de druk op de ketel. De politiek moet wat ons betreft nu over de brug komen en is nu aan zet. We blijven aandacht vragen voor de aanpassingen die nodig zijn om tot een fatsoenlijk (vroeg)pensioen voor ons collega’s te komen. Zij verdienen het!”

Inhoud burgerinitiatief

Het doel van het burgerinitiatief is de politiek wakker te schudden en te laten beseffen dat door deze rigoureuze bezuinigingsoperatie onrecht is aangedaan aan de beoefenaars van zware beroepen zoals de politie. Den Haag zou zich het lot van deze burgers moeten aantrekken en een deel van de opgeworpen fiscale drempels weer aanpassen, zodat vakbonden en werkgevers aan de CAO-tafel maatschappelijk verantwoorde oplossingen kunnen afspreken voor mensen die na tientallen zwaar werken fysiek en/of mentaal versleten zijn.

De politiebonden willen dat de politiek daaraan meewerkt door de volgende vier ingrepen.
- Het wettelijk mogelijk maken dat Nederlanders op meer dan één leeftijd recht kunnen krijgen op een AOW-uitkering (‘flexibele AOW’).
- Het afschaffen van de fiscale boete op vervroegde uittreding (RVU-heffing), zodat werkgevers en werknemers daarover financieel haalbare afspraken kunnen maken.
- Het uitbreiden van het aantal verlofuren dat fiscaal onbelast kan worden opgespaard (nu maximaal 50 keer het aantal werkuren per week).
- Het invoeren van een netto-netto pensioenspaarregeling die buiten de vermogensrendementsheffing valt.

Terug naar overzicht

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.