Politieke keuzes oorzaak achterstand zedenzaken

Politieke keuzes oorzaak achterstand zedenzaken

13 sep 2021, Werk

Het nagestreefde doorsturen van 80% van de zedenzaken van politie naar het OM, wordt niet gehaald. Landelijk zit het gemiddelde nu ongeveer op 75%. Het nijpends is de situatie in de eenheid Midden Nederland. Waar 233 van de 508 zaken langer lopen dan de gewenste 6 maanden.  Een capaciteitstekort is ook hier de oorzaak van het probleem. Zolang de politieke daadkracht ontbreekt om dat op te lossen, blijven er gaten vallen.

Ondanks de inzet van politie zijn er niet genoeg specialisten beschikbaar voor zedenzaken.  Al in 2014 waarschuwde de ACP voor een tekort aan scholing, mensen en middelen bij de recherche en opsporing. Iets waar in de afgelopen jaren slechts mondjesmaat naar is gehandeld.

Visie politie zedenzaken
De visie van de politie is dat betrokkenen in een zedenzaak recht hebben op een vlotte en professionele behandeling. Op de juiste aandacht en op duidelijkheid.  Slachtoffers moeten op laagdrempelige manier bij de politie terechtkunnen, die aansluit bij hun behoeften.  Dat kan strafrechtelijke vervolging zijn, maar ook bijvoorbeeld psychosociale hulp, praktische begeleiding, een straatverbod of schadevergoeding.  Daarvoor is meer nodig dan alleen rechercheurs.

Midden Nederland
In de eenheid Midden Nederland (en de andere eenheden) worden momenteel alle zeilen bijgezet. Er worden meer rechercheurs opgeleid, de opleiding is verkort en er zijn extra docenten aangesteld. De selectieprocedure voor deze zware functie is echter pittig. 

Teruggang salaris
Wat niet helpt bij het aantrekken van kandidaten, is dat collega’s salaris moeten inleveren als ze de overstap naar zeden maken. Een groot deel van de onregelmatigheidstoeslag komt immers te vervallen. Hierdoor is deze overstap voor politiemensen met een jong gezin en hoge kosten, geen optie.

Capaciteitsprobleem politie
De politie kampt al jaren met een capaciteitsprobleem. Niet alleen bij de recherche en opsporing. Een probleem dat alleen maar groter wordt. De komende jaren, gaan er 20.000 politiemensen met pensioen. Waarmee niet alleen capaciteit, maar ook ervaring uit de organisatie vertrekt.  Dan gaat het alleen nog maar om vervanging.

Keuzes kabinet en politiek
Nu is het zo dat 2 jaar geleden de motie Klaver is aangenomen om extra geld beschikbaar te stellen voor extra zedenrechercheurs. Wat Kabinet en politiek zich onvoldoende realiseren is dat het vanaf het moment van toekenning van dit geld het dan nog zeker 2 jaar duurt voordat deze rechercheurs daadwerkelijk inzetbaar zijn. Voor deze functie is het heden van politie ervaring maar ook extra opleidingen noodzakelijk (verplicht). Dat gaat nog vooraf aan het stellen van vacatures, werving, selectie,  etc.. Kortom; dit extra geld en de vervanging van politiemensen die met pensioen gaan zijn te laat gekomen waardoor deze situatie is ontstaan. Dit probleem geldt helaas niet voor de zedenafdelingen maar in de volle breedte bij de politie. 

Dit staat nog los van dat extra uitbreiding van de politie op tal van punten noodzakelijk.  Uitbreiden van de huidige capaciteit kan pas wanneer het - nieuwe - kabinet serieus werk maakt van investeringen in de veiligheidssector. Er moeten structureel geld en middelen worden vrijgemaakt om de achterstanden weg te werken en serieus te werken aan een veiligere samenleving, waar slachtoffers op tijd geholpen worden.

Een Vandaag
Vanavond is voorzitter Gerrit van de Kamp bij eenvandaag te gast en gaat het over de achterstand in Zedenzaken in Eenheid Midden Nederland. 

Zie ook:
Eva wacht al 14 maanden tot de politie haar aangifte van verkrachting onderzoekt, en zij is lang niet de enige

 

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN