Politieman wordt nieuwe voorzitter

Politieman wordt nieuwe voorzitter

1 jun 2004, bestuur

Gerrit van de Kamp is door het bondsbestuur voorgedragen als de nieuwe voorzitter van de vakbond. Van de Kamp heeft zich binnen de politievakorganisatie de afgelopen jaren al intensief bezig gehouden met de collectieve belangenbehartiging van politiemensen. Op de eerstvolgende algemene vergadering van de bond zal zijn voordracht door de leden worden bekrachtigd. Voordat hij bij de vakbond aan de slag ging, was de nieuwe voorzitter zelf als politieman werkzaam in de politieregio´s Haaglanden en Gooi- en Vechtstreek.

Het bestuur van de Politievakorganisatie ACP kiest met voordracht van Gerrit van de Kamp voor een voorzitter die beschikt over veel vakbondservaring in de veiligheidssector en dat combineert met zijn jarenlange praktijkervaring als politieman. Gerrit (40 jaar) begon in 1983 bij de gemeentepolitie Den Haag. Tijdens de reorganisatie van de Nederlandse Politie in de jaren negentig van de vorige eeuw stapte hij over naar de politieregio Gooi- en Vechtstreek. Hij was ondermeer werkzaam bij de noodhulp en de recherche. In deze tijd ging hij naast zijn politiewerk ook als actief vakbondslid voor de ACP aan de slag in de medezeggenschap en het Regionaal Georganiseerd Overleg. In 1995 maakte Gerrit de overstap vanuit de politie naar het fulltime vakbondswerk van de ACP.

Als beleidsmedewerker en later bondsbestuurder hield hij zich binnen de politievakorganisatie voornamelijk bezig met de collectieve belangenbehartiging. Vanuit die functies had hij ook een belangrijke stem in het totstandkomen van ondermeer de laatste politie-cao en de cao voor stadswachten.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN