Politiewerk en corona: bespreek ongemak met leidinggevende

Politiewerk en corona: bespreek ongemak met leidinggevende

13 mrt 2020, Contact

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen afgekondigd om het coronavirus in te dammen. De politieorganisatie vertaalt deze maatregelen naar het korps in nauw overleg met het RIVM. Waar kun jij terecht met vragen over je persoonlijke situatie en rechtspositie?

Meest actuele versie van dit bericht: 19 maart 2020

Het kabinet en de korpsleiding verstrekken allebei informatie over wat er met de huidige maatregelen tegen corona wordt verwacht van zowel de organisatie als werknemers. Voor de organisatie betekent het dat de inzet van de politie smaller wordt. Noodhulp blijft beschikbaar. Veel andere werkzaamheden worden steeds verder teruggedrongen. Los van de organisatie raakt het ook jou als werknemer.

  • Voor een overzicht van de actuele situatie kun je terecht op het intranet van het korps en bij de collega’s van HRM.

Vragen van leden

Heb je toch nog vragen over werken onder de nieuwe omstandigheden, dan kun je bij de ACP terecht. De ACP krijgt uiteenlopende vragen van leden over hun persoonlijke situatie. Toch valt op dat enkele politiecollega’s aangeven zich niet veilig of prettig te voelen op het werk. Ze willen graag weten wat ze hieraan kunnen doen. Vooral in combinatie met iemand die kwetsbaar is in de persoonlijke levenssfeer leidt dit tot lastige afwegingen.

In gesprek met leidinggevende

De ACP snapt de ongerustheid van collega’s en is zich ervan bewust dat de maatregelen en het besmettingsgevaar deze twijfels en vragen opleveren. Bepaalde werkzaamheden niet uitvoeren, kan leiden tot plichtsverzuim. Als het gaat om persoonlijke grenzen stellen, dan is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen het juridische kader én het aangaan van het gesprek met je leidinggevende. Als je het gevoel hebt dat je in een moeilijke werksituatie bent beland, dan is dit gesprek de eerste stap. Kom je thuis in contact met een kwetsbare doelgroep en/of voel jij je niet aangenaam op het werk, maak het vooral bespreekbaar.

Nauw contact bonden en werkgever

In tijden van crisis is de aanwezigheid van voldoende politie een cruciale factor voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Dat vraagt veel van het korps, kortom werkgever én medewerkers. Daarom heeft de ACP nauw contact met de werkgever. Zo zitten de ACP en andere bonden in ieder geval tweemaal per week aan tafel met de korpsleiding om te praten over de ontwikkelingen en om advies te geven. Constateren de bonden op basis van vragen en reacties van leden dat bepaalde zaken anders moeten, dan maken zij dit bespreekbaar in het overleg met de werkgever.

Contact met de ACP

De ACP is 24/7 bereikbaar. Dat verandert niet. Telefonisch: 033-4952888 of via de mail: ledencontact@acp.nl kunnen onze leden bij ons terecht. Op de website staat vermeld op welk nummer de ACP in geval van nood buiten kantooruren bereikbaar is.

De ACP wenst iedereen veel sterkte, in het bijzonder de collega’s die ziek zijn of zieke familieleden hebben. Pas goed op elkaar. Ook willen wij onze dank en waardering uitspreken voor politiemensen en anderen in cruciale beroepen die een stap extra zetten in deze coronacrisis. Een tijd die om uitzonderlijke maatregelen vraagt en voor lastige keuzes zorgt.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN