Politiewerk en Corona *update naar aanleiding van de avondklok*

Politiewerk en Corona *update naar aanleiding van de avondklok*

21 jan 2021, corona

Maart 2020 verscheen op deze website een artikel over Corona waarin antwoord werd gegeven op de vraag : ‘Waar kun je terecht met vragen over je persoonlijke situatie die o.a. arbeidvoorwaarden en rechtspositie raken?’ Naar aanleiding van het instellen van de avondklok  (vanaf zaterdag 23/1) door het kabinet hierbij een update van het eerdere artikel.

Corona zorgde en zorgt voor onduidelijkheid. Nu het kabinet heeft besloten een avondklok in te stellen en van politiemensen vraagt die te handhaven lopen collega’s, heel begrijpelijk, met nog meer vragen rond.

Rol van leiding en Politieorganisatie

Het kabinet (websites rijksoverheid en RIVM) en de korpsleiding (intranet) verstrekken allebei informatie over wat er met de huidige maatregelen tegen corona wordt verwacht van zowel organisaties als werknemers. Voor de politieorganisatie betekent de avondklok dat er veel extra werk wordt gedaan met een te kleine groep mensen. De focus komt daarmee te liggen op: urgente problemen voor burgers oplossen (noodhulp) en handhaven van de avondklok. Veel andere werkzaamheden worden steeds verder teruggedrongen. In principe loopt informatie over de gevolgen voor het werk en voor jou als werknemer via de politie (leiding, intranet en HRM).

Rol ACP als vakbond

Onze ervaring van de afgelopen maanden is dat er regelmatig vragen van leden binnenkomen als Corona hun werk raakt of als ze in onplezierige situaties terechtkomen. Herkennen we een bepaalt, ongewenst patroon in een bepaalt team of over meerdere eenheden, dan schakelen we de werkgever, vrijwilligers in de eenheden en of de ondernemingsraad in. Zo hebben we de afgelopen maanden gesproken over deelname aan en het aantal aanwezigen tijdens trainingen en hoe er binnen specifieke teams werd omgegaan met thuiswerken. Hetzelfde geldt voor het doorspelen van vragen die breed leven. De afgelopen maanden ontvingen we bijvoorbeeld vragen over verlof in tijden van Corona en/of studievertraging van studenten. De korpsleiding beantwoord deze vragen zoveel als mogelijk via het intranet en waar nodig maken we aanvullende afspraken. Dat kan omdat er dagelijks contact is met de korpsleiding en wekelijks met de Minister. Ondertussen beantwoorden we uiteraard zoveel als mogelijk inhoudelijke vragen van leden.

Daarbij houden we oog en oor voor de unieke situatie waarin we met elkaar terecht zijn gekomen. De kans door de enorme operationele druk er ook druk op rechtspositionele en arbeidsvoorwaardelijke afspraken komt te staan is zeker aanwezig. We zullen met elkaar moeten zoeken naar wat in deze situatie de beste oplossing is voor alle partijen. Mocht je daarmee te maken krijgen en je hebt daar vragen dan kun je daarvoor contact met ons opnemen.

De ACP is 24/7 bereikbaar, dat verandert niet. Telefonisch: 033-4952888 of via de mail: ledencontact@acp.nl kunnen onze leden bij ons terecht. Hier staat vermeld op welk nummer de ACP in geval van nood buiten kantooruren bereikbaar is.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN

Nieuw telefoonnummer

De ACP heeft een nieuw telefoonnummer.

We zijn bereikbaar op 085 066 4100