PTSS: bijdragen aan herstel door leidinggevenden

PTSS: bijdragen aan herstel door leidinggevenden

14 apr 2019, ptss

Wat kun je als leidinggevende doen om bij te dragen aan het herstel van een collega met PTSS? Daarover schreef Hanneke de Bruyne, plaatsvervangend teamchef in de Achterhoek (eenheid Oost-Nederland), als onderdeel van haar ‘Master Tactisch Leidinggeven’ in 2018 haar thesis oftewel scriptie. Sindsdien wordt deze breed gedeeld binnen de politie.

“Binnen de politie bestaan de nodige, vooral ook beleidsmatige, documenten die een visie geven op de ziekte PTSS binnen de politie en richting bieden. Met mijn thesis wilde ik vooral praktische handvatten bieden specifiek aan leidinggevenden. Mijn eigen behoeften daarin waren een belangrijke motivatie om hiermee aan de slag te gaan”, vertelt De Bruyne.

Impact

De Bruyne won met haar thesis, waarvoor zij onder andere gesprekken voerde met politiemedewerkers, in september 2018 de scriptieprijs van de Politieacademie. Vanaf dat moment kwam er het nodige op haar af. “Ik had niet verwacht dat mijn scriptie zo’n impact zou hebben. Natuurlijk wist ik dat er meer collega’s zijn die net als ikzelf gemotiveerd zijn om het beter te doen. Het is mooi om te zien dat er ruimte is om het met elkaar te hebben over de rol die je als leidinggevende kunt spelen in het herstel van collega’s.”

Steun

Al is PTSS bespreekbaar gemaakt en wordt de ziekte (h)erkend, de dagelijkse praktijk blijkt weerbarstiger. Collega’s hebben sociale steun nodig. Dat gaat verder dan de hulp van specialisten. Op zo’n moment is een leidinggevende een centrale figuur. Toch zijn er nog steeds hardnekkige vooroordelen die moeten worden doorbroken. Een daarvan gaat over herstel. “Het is mogelijk voor collega’s om te herstellen. Het is zelfs zo dat als je er op tijd bij bent, herstel snel kan gaan. Daarin hebben de betrokken collega’s en hun leidinggevenden een rol.”

> Download hier de scriptie Omgaan met PTSS


Politiemensen worden vaak zwaarder belast dan andere beroepsgroepen. Dat kan gevolgen hebben voor hun psychische en lichamelijke gezondheid. Bovendien blijft het risico op ziekteverzuim en PTSS bij de politie groeien door werkdruk en leeftijdsopbouw. Het is in het belang van de collega én de werkgever dat PTSS vroegtijdig wordt herkend. Daarom werkt de ACP samen met organisatie Pronos aan een PTSS-screener. Deze screener moet eraan bijdragen dat collega’s zichzelf op termijn anoniem kunnen testen op PTSS-klachten, zodat zij vroegtijdig aan de bel kunnen trekken als dat nodig blijkt. Meer weten? Klik snel door naar een artikel over deze screener en wat jij daarin mogelijk kunt betekenen voor je collega’s.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN