Reactie burgemeesters en OM op brandbrief werkdruk

Reactie burgemeesters en OM op brandbrief werkdruk

19 dec 2019, Capaciteit

Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft in zijn rol als voorzitter van regioburgemeesters de politiebonden laten weten in gesprek te willen gaan over de aanpak van capaciteitsproblemen bij de politie. Deze reactie volgt op de oproep van de bonden om maatregelen te treffen om de onhoudbare werkdruk van politiemensen te verlichten. De bonden willen hierover graag met Aboutaleb en andere betrokken partijen doorpraten, want de noodzaak tot ingrijpen is hoog.

De politiebonden riepen de minister van Justitie & Veiligheid, politietop, burgemeesters, en het openbaar ministerie vorige maand op om maatregelen te treffen om noodzakelijke keuzes te maken over hoe de politie wordt ingezet. Die oproep werd kracht bijgezet tijdens een persconferentie op 21 november. Werkaanbod en capaciteit bij de politie zijn namelijk volledig uit balans met alle gevolgen van dien. Verschillende burgemeesters hebben inmiddels (tijdelijke) maatregelen aangekondigd, zo heeft menigeen al via media kunnen vernemen.

Pijnlijke keuzes

Burgemeester Aboutaleb benadrukt in een brief aan de bonden dat momenteel al pijnlijke keuzes worden gemaakt door burgemeesters, officieren van justitie en politiechefs over de inzet van politie. “Het is aan deze lokale driehoek om te besluiten over wat er wel of niet (meer) gedaan wordt en welke maatregelen eventueel nodig zijn”, zegt de voorzitter van regioburgemeesters die aangeeft in gesprek te willen gaan over mogelijke landelijke maatregelen. De politiebonden willen bovendien concreet hebben welke maatregelen op lokaal niveau worden doorgevoerd, op welke termijn en hoe zich die verhouden tot de maatregelen die de bonden namens politiemensen hebben voorgesteld. Daartoe hebben zij enkele burgemeesters opnieuw aangeschreven.

Zorgen worden erkend

Ook het college van procureurs-generaal, landelijke top van het openbaar ministerie, erkent de grote zorg van de politiebonden over de gevolgen van onderbezetting op veel plaatsen binnen de politieorganisatie. “De bezettingsproblematiek in verband met de leeftijdsopbouw van het korps was voorspeld en heeft helaas zijn diepste punt nog niet bereikt”, stelt het college in een brief aan de bonden. “Helder is dat in veel eenheden een tekort aan menskracht wordt ervaren in relatie tot het vele werk dat gedaan moet worden.” Het college zegt ook van hoofdofficieren van justitie te horen dat het in de regio’s piept en kraakt en acht het van belang om samen met betrokken partijen te bekijken welke maatregelen kunnen worden getroffen. Begin volgend jaar praten de politiebonden daarover door met het college.

Goed om te zien dat betrokken partijen de zorgen van de politiebonden delen en bereid zijn om actie te ondernemen. Om zo de capaciteitsproblemen bij de politie op de korte en lange termijn aan te pakken.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN