Reactie miljoenennota:  ‘Begroting is kleine eerste stap richting bestrijding georganiseerde misdaad’

Reactie miljoenennota: ‘Begroting is kleine eerste stap richting bestrijding georganiseerde misdaad’

21 sep 2021, Werk

De 370 miljoen euro die het demissionaire kabinet in 2022 extra uittrekt voor bestrijding van ondermijnende criminaliteit, is een begin. Als dit bedrag in de jaren daarna weer wordt afgebouwd, zoals het kabinet van plan lijkt, is het weggegooid geld. Structureel is een veel forsere aanpak nodig. Dat is de conclusie van de ACP naar aanleiding van de presentatie van de miljoenennota.

ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “Toen bekend werd dat er extra geld zou worden uitgetrokken om ondermijning tegen te gaan, noemden wij dit een eerste stap. Om echt een vuist te kunnen maken tegen de georganiseerde criminaliteit is een lange adem nodig. Helaas zien we nu dat er in 2022 weliswaar extra wordt geïnvesteerd in het tegengaan van ondermijning, maar dat er in de jaren daarna weer wordt beknibbeld op dat extra budget. Weliswaar blijft er structureel een verhoging over, maar die is zwaar onvoldoende.”

Langetermijnaanpak is nodig
Van de Kamp:”Wat we nodig hebben is een langetermijnaanpak, zowel financieel als op het gebied van wetgeving en bevoegdheden van politie en andere overheidsdiensten. We moeten echt niet de illusie hebben dat de strijd tegen de georganiseerde (drugs)criminaliteit binnen een paar jaar is beslecht”.

Persoonsbeveiliging
Naast de 370 miljoen voor ondermijning, trekt het kabinet 154 miljoen extra uit voor persoonsbeveiliging. Dat is broodnodig,  gezien de grote hoeveelheid politiecapaciteit die hiermee gemoeid is. 

De ACP wijst echter op het feit dat er niet van de één op de andere dag nieuwe politiemedewerkers klaar staan. De extra persoonsbeveiliging die voorlopig nodig blijft als gevolg van criminele dreiging, zal dus voorlopig nog veel capaciteit vragen van de politie waardoor andere taken noodgedwongen blijven liggen.

Wetwijzigingen noodzakelijk
Naast de investeringen dringt de ACP nogmaals aan op wetswijzigingen, die noodzakelijk zijn om de georganiseerde misdaad aan te pakken.  

De ACP zal, zodra er een nieuw kabinet aantreedt, blijven aandringen dat er veel ingrijpender en fundamentele maatregelen nodig zijn om Nederland veilig en leefbaar te houden.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN