ACP | Politievakbond ACP

Reactie voorzitter en bondsbestuur ACP op publicatie NRC

De ACP heeft de afgelopen dagen begrijpelijkerwijs van leden en niet-leden reacties en vragen ontvangen over de publicatie in NRC afgelopen zaterdag 7 februari. In aanvulling op onze eerdere berichtgeving hierover op onze site, vindt u hieronder een persoonlijke reactie van ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. Dit hebben wij gisteren (dinsdag 10 februari) allereerst met onze kaderleden gedeeld. Ook heeft het bondsbestuur van de ACP uitgebreid gesproken over de publicatie in NRC en de daarop ontstane beeldvorming. Zij concludeert dat het artikel in de krant geen recht doet aan de werkelijkheid en dat het wordt gedragen door een gebrek aan feiten. Een korte reactie vanuit het bondsbestuur is onderaan dit artikel als pdf-bestand te downloaden.

Beste collega,

‘Voorman politiebond ACP hielp vriendin aan baan via ministerie.’ Die kop prijkte afgelopen zaterdag 7 februari boven een artikel in NRC. In het artikel wordt veel gezegd en gesuggereerd over mij en mijn vriendin, door vooral anonieme bronnen. Leden en niet-leden reageerden hierop via telefoontjes, e-mails, in reactie op onze website en sociale media. Er zijn vragen, er is verontwaardiging. ‘Als dit waar is, dan…’ ‘Hoe betrouwbaar is deze voorzitter nog?’ ‘Heeft hij onze belangen nog wel voor ogen?’

Achter elke krantenkop gaan mensen schuil. Daar was ik mij altijd al van bewust, maar dat werd de afgelopen dagen nog (pijnlijk) duidelijker. De publicatie en de daaropvolgende beeldvorming is mij niet in de koude kleren gaan zitten. Die is schadelijk voor mij, mijn partner en nog belangrijker voor de ACP en haar leden. Naast een heleboel emoties, werden er ook vragen gesteld. Heb ik mijn partner aan een baan geholpen? Nee. Had het stopzetten van de steun van de ACP aan de cultuurmonitor iets te maken met het vertrek van mijn vriendin? Nee.

Om te beginnen met de functie van mijn partner Marloes. Zij werkt gedurende 14 jaar met veel plezier bij de politie en heeft daar inmiddels verschillende functies bekleed. Vanuit haar functie bij de politie vroeg professor Hoogenboom haar deel te nemen aan de onderzoeksgroep en voor een promotieplaats daarin. Vervolgens zijn door Hoogenboom verschillende personen op cruciale posities geraadpleegd die geen van allen reden zagen om hiermee niet akkoord te gaan. Het is uiteindelijk het ministerie van Veiligheid en Justitie dat akkoord is gegaan met de start van het onderzoek en de samenstelling van de onderzoeksgroep.

Dat de politiebonden samen besloten niet langer deel te nemen aan de stuurgroep, die zou toezien op de ontwikkeling van de cultuurmonitor, had niets te maken met het vertrek van Marloes uit die onderzoeksgroep. Samen met de NPB, VMHP en ANPV besloot de ACP afstand te nemen, nadat bleek dat de korpsleiding een andere invulling gaf aan de toegezegde cultuurverandering. De vakbonden werden in die periode fel aangevallen omdat ze, op basis van signalen van leden, aandacht vroegen voor misstanden op de werkvloer. Tegelijkertijd kregen wij te horen dat we een deel waren van het probleem in plaats van een deel van de oplossing. Om duidelijk te maken dat de vakbonden een ander beeld hadden van wat er nodig is om de cultuur binnen de politie echt te veranderen, hebben de bonden dus gezamenlijk besloten niet langer deel te nemen aan de stuurgroep. Toen uiteindelijk bleek dat de cultuurmonitor niet voldeed aan de wensen van het ministerie, hebben het ministerie en de Nationale Politie eigenstandig besloten om geen gebruik te maken van de door Hoogenboom ontwikkelde cultuurmonitor.

Als laatste wil ik ingaan op het beeld van de belangenverstrengeling. Mijn partner is werkzaam bij de politie. Wij zijn daarover aldoor, en zeker ook rondom het traject van de cultuurmonitor, transparant en zorgvuldig geweest. Ons doel daarmee was om te voorkomen dat belangen werden verstrengeld of het beeld hiervan kon ontstaan. Ook ik zit in dat glazen huis, waarin velen van u zich bij de uitoefening van uw werk dagelijks bevinden. Ik ben mij er zeer van bewust dat het voorzitterschap van de ACP vraagt om bijzondere waakzaamheid. Aan de andere kant ben ik er de mens niet naar om mij te laten leiden door angst. Ik zou mijn werk als voorzitter niet meer goed kunnen doen. Wat ik als les meeneem, is dat waar ‘persoonlijk’ en ‘zakelijk’ elkaar raken, ik nóg kritischer moet zijn.

Er breekt een spannende tijd aan. De CAO–onderhandelingen vragen mijn volledige aandacht. Ik ben gefocust op het behalen van een mooi resultaat voor de leden van de ACP. Op dit dossier en op vele andere is nog veel werk aan de winkel. Daar zet ik mij, met uw steun, met hart en ziel voor in.

Gerrit van de Kamp

Reactie bondsbestuur ACP 100 downloads, 30 KB (pdf)

 

 

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.