ACP | Politievakbond ACP

Rechter verbiedt CAO-acties tijdens cybertop

De ACP, NPB, ANPV en VMHP zijn teleurgesteld over het besluit van de Rechtbank Den Haag om de voorgenomen CAO-acties tijdens de internationale cybertop op donderdag 16 april te verbieden. “We vinden het jammer dat de rechter het belang van de Nederlandse staat bij een ongestoord verlopende cybertop zwaarder heeft laten wegen dan het recht van politiemedewerkers op actievoeren voor betere arbeidsvoorwaarden”, aldus de politiebonden. “Wij gaan met dubbele kracht verder met het voorbereiden van andere acties. Uiteraard kan de minister van Veiligheid en Justitie deze acties voorkomen door snel met een beter aanbod te komen voor een nieuwe CAO Politie.”

De Staat der Nederlanden en het Korps Nationale Politie hadden over de aangekondigde CAO-acties een kort geding aangespannen tegen de politiebonden. De behandeling daarvan vond op dinsdagmiddag 14 april tussen 14.30 en 16.30 plaats in de Rechtbank Den Haag.

Prestigieus project

In zijn openingspleidooi voerde de advocaat van de Staat der Nederlanden aan dat het erg belangrijk is dat de cybertop een succes wordt. Om te beginnen is het streven tijdens deze bijeenkomst de basis te leggen voor internationale afspraken voor een vrij, open en veilig internet. Daarnaast hoopt de Nederlandse staat door een geslaagde voortrekkersrol een leidende positie op cybergebied te verwerven. Om beide redenen zijn de voorbereidingen van de cybertop al heel lang gaande, heeft Nederland exclusief beveiligingskosten 15 miljoen in de organisatie geïnvesteerd en is er sprake van een zorgvuldig uitgebalanceerd programma.

Veiligheidsplan

Belangrijk onderdeel van de voorbereidingen was het uitwerken van een veiligheidsplan, aldus de advocaat van het Korps Nationale Politie. Op basis van dat plan zijn honderden politiemensen zes maanden getraind in het uitvoeren van hun specifieke taak en rol tijdens de cybertop. Daarbij worden drie veiligheidsringen onderscheiden: persoonsbeveiliging (ring 1) en verplaatsingsroute (ring 2) en verkeersposten (ring 3). De vakbonden willen de medewerkers in ring 2 en ring 3 een paar uur lang hun werk laten neerleggen om een vakbondsbijeenkomst te bezoeken. Dat levert onacceptabele veiligheidsrisico’s op, aldus een schriftelijke verklaring van Dick Schoof, de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding. Volgens hem is het namelijk niet mogelijk het beveiligingsplan zomaar te laten uitvoeren door andere medewerkers en/of organisaties.

Te laat aangezegd

Daar komt bij dat de acties sowieso te laat zijn aangekondigd, aldus de advocaat van de Staat der Nederland. Citaat: “De bonden kondigen nog geen drie dagen voor de cybertop aan dat ze acties gaan voeren. (…) Gelet op het belang van de conferentie en op de getroffen veiligheidsmaatregelen is die aanzegging te kort dag. Het is nu niet meer mogelijk om adequate maatregelen te treffen om beveiligingsrisico’s te voorkomen.”

Overvaltactiek

De advocaten van de bonden vroegen om te beginnen aandacht voor de ongekende overvaltactiek die de werkgever had toegepast bij het bekendmaken van de tijd en plaats van het kort geding. Pas om vijf voor een ’s middags (om 12.55 uur) kregen de bonden te horen dat de behandeling van het kort geding om 65 minuten later zou plaatsvinden (om 14.00 uur dus) voor de Rechtbank Den Haag. Zij vroegen dan ook een schorsing om de twee dagvaardingen (inclusief nagekomen bijlagen) nader te kunnen bestuderen.

Hinderlijke gevolgen

Twintig minuten later stak mr André Joosten namens de politiebonden van wal. Hij betoogde dat politieambtenaren recht hebben op actievoeren voor een goede CAO, ook als daardoor

hinder ontstaat voor de overheid. Sterker nog: het veroorzaken van hinder is juist het beoogde politieke drukmiddel. Het organiseren van werkonderbrekingen tijdens de internationale cybertop op donderdag 16 april is dus een volkomen acceptabele en rechtmatige vakbondsactie. Het grote belang dat de Nederlandse staat heeft bij een geslaagde top kan geen reden zijn om het actierecht van politieambtenaren de kop in te drukken.

Improvisatievermogen

Het verwijt dat de actie te laat was aangezegd veegde mr Joosten van tafel. Ten eerste was het feitelijk onjuist: de bonden hadden de werkgever niet pas op maandag 13 april geïnformeerd, maar al op vrijdag 10 april. De bonden hadden toen ook aangeboden nader te overleggen over praktische knelpunten, maar daar was door het korps niet op ingegaan. Ten tweede was ook een termijn van drie dagen niet per definitie te kort om de tijdelijke werkonderbreking op te vangen door bijvoorbeeld een alternatieve inzet van de overblijvende medewerkers. “Ik denk dat u de creativiteit en het improvisatievermogen van politiemensen te kort doet”, aldus mr Joosten tegen de advocaat van het korps.

Programma aanpassen

Er is natuurlijk ook nog een andere manier om met de werkonderbrekingen om te gaan, aldus mr Joosten. En dat is het programma van de cybertop simpelweg stopzetten totdat alle actievoerders weer aan het werk zijn gegaan en de veiligheid weer op het beoogde niveau is. “Dat kan betekenen dat minister-president Mark Rutte wat later aan zijn speech kan beginnen of wat minder lang kan praten. Vinden de deelnemers vast niet erg; gaan ze wat langer door met netwerken. Het kan ook betekenen dat het diner wat later begint of wat minder uitgebreid wordt. Deelnemers aan dit soort toppen zijn gewend aan reebout en asperges en dat soort dingen – en nu krijgen ze dan misschien een lekker broodje kaas. Helemaal niet erg.”

Dat soort aanpassingen zal door de organisatoren ongetwijfeld heel vervelend worden gevonden, aldus de advocaat van de politiebonden. Maar ze wegen niet op tegen het recht van politiemensen om hinderlijk in actie te komen voor hun arbeidsvoorwaarden. Zijn oproep aan de rechter was dan ook duidelijk: verbied de actie van aanstaande donderdag niet. Erken het recht van politiemensen om ook acties te voeren die de werkgever politieke buik- en hoofdpijn bezorgen en hem daardoor op den duur wellicht wat meegaander maken.

Desgevraagd verklaarden de advocaten van de Staat der Nederlanden en het Korps Nationale Politie dat ze geen heil zagen in aanpassingen van het programma en/of het veiligheidsplan: “Daar is het te laat voor; het is nu alles of niets. Deze cybertop is een complex geheel waaraan je niet kunt gaan tornen zonder veiligheidsrisico’s op te roepen.”

Uitspraak rechter

Uiteindelijk heeft de rechter de knoop doorgehakt in het voordeel van de Staat der Nederlanden en het Korps Nationale Politie. De officiële inhoudelijke motivatie voor die keuze volgt later.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.