Recordhitte vraagt om soepele omgang met uniform

Recordhitte vraagt om soepele omgang met uniform

24 jul 2019, veilig en gezond werken

Met recordtemperaturen diensten draaien op het strand. In Katwijk en Noordwijk gebeurt dat in het reguliere uniform. Het ‘oude’ stranduniform mogen collega’s niet dragen. Ook elders wordt de hitte gevoeld. De ACP roept leidinggevenden op om, waar mogelijk, omwille van de gezondheid en veiligheid van de medewerkers, ruimte te geven voor kleine aanpassingen.

De ACP heeft als het om de collega’s in Katwijk en Noordwijk gaat een melding gedaan bij de Inspectie van SZW. Die heeft laten weten daarmee aan de slag te gaan. De inspectie heeft de mogelijkheid om in te grijpen als de gezondheid en veiligheid op de ‘werkvloer’ in het geding is. Ook als de temperaturen stijgen, is het werken in uniform ‘part of the job’. Maar we weten uit intern Veilig en Gezond Werken-advies ook dat het tenue niet is gemaakt voor langere, warme periodes zoals die waar we nu mee te maken hebben.

“(…) het operationele tenue niet is ontwikkeld voor het langdurig dienstdoen onder warme weersomstandigheden, waarbij lopen door mul zand een verzwarende factor is. Voor het werken onder warme weersomstandigheden is specifieke kleding en uitrusting ontwikkeld die wel voldoet aan daarvoor gestelde normeringen.’”

Het rapport noemt daarbij specifiek het ‘onaanvaardbaar groot risico’ op warmtestuwing. Met name door het veiligheidsvest kan de warmte niet meer weg. De ACP doet een beroep op het gezond verstand van leidinggevenden. We willen niet dat collega’s onwel worden. Er is vaak de mogelijkheid om soepel met het uniform om te springen en in verschillende teams gebeurt dat ook. Daar is bijvoorbeeld het schoeisel en de lengte van de broek tijdelijk aangepast.

Verder hebben collega’s zelf de mogelijkheid om bij de bedrijfsarts te melden dat er volgens hen sprake is van slechte arbeidsomstandigheden. Die is vervolgens verplicht om die melding op te pakken.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN