ACP | Politievakbond ACP

Regeerakkoord: veel aandacht voor politie, minder voor politiemensen

De ACP vindt de €267 miljoen die de politie er volgens het nieuwe regeerakkoord bijkrijgt “een eerste stap in de goede richting, maar niet voldoende.” Voorzitter Gerrit van de Kamp: “Het budget is te klein om alles te kunnen doen wat burgers en politiek van ons verwachten.”

De ACP ziet dat de €267 miljoen vooral gaat naar wijkagenten en recherche. Dat is hard nodig, maar lost de tekorten over de gehele linie niet op. Van de Kamp: “We zien dat de werk- en roosterdruk in veel onderdelen van de politie nu al onhoudbaar groot is. Om daar wat aan te doen zijn 4500 tot 5000 extra politiemensen nodig en investeringen in ICT en kennis. Blijft het bij dit bedrag dan moeten keuzes worden gemaakt.”In het regeerakkoord laat het kabinet volgens de ACP weinig ruimte voor goede afspraken over arbeidsvoorwaarden. Van de Kamp: “Er is veel aandacht voor politie, maar minder voor politiemensen.”

Burgerinitiatief voor vroegpensioen

In het regeerakkoord wordt ook niets benoemd van een maatregel om vroegpensioen mogelijk te maken. Hier blijven wij als ACP samen met de andere politiebonden voor strijden omdat het nieuwe kabinet hier ruimte voor moet maken. Met het burgerinitiatief gaan we afdwingen dat dit in de 2e Kamer wordt behandeld.

Belang van arbeidstijdenwet

Ook valt de ACP erover dat Rutte III flexibilisering als voorwaarde noemt voor extra capaciteit. Van de Kamp: “Dat riekt naar chantage. Deze twee zijn niet inwisselbaar. Een regeling als de LAR is voor het behoud van gezonde arbeids- en rusttijden, zodat we uitval en verzuim kunnen voorkomen. Je kunt die regeling niet zomaar afschaffen. Ook niet als daar meer politiecapaciteit tegenover staat. Gezondheid en welzijn van politiemensen staat voorop.”

Flexibilisering operationele sterkte

In het regeerakkoord is ook een regel opgenomen over de flexibilisering van de operationele sterkte. Het kabinet schrijft: Hiermee kan de politie effectiever optreden en ook de digitale veiligheid vergroten. Van de Kamp: “Dat is een gevaarlijke formulering. We moeten ervoor waken dat personeel niet wordt uitgeruild tegen technische innovaties. Politiewerk is en blijft mensenwerk. Technologie is een hulpmiddel en geen doel op zich.”

Coalitie voor Veiligheid

De ACP heeft zich met andere bonden uit de veiligheidssector verenigd in de Coalitie voor Veiligheid (CvV). Kort na de presentatie van het nieuwe regeerakkoord, gaf de CvV al aan dat zij samenhang en richting missen. “Het is tijd dat er voor eens en altijd werk wordt gemaakt van toekomstbestendig veiligheidsbeleid.”

Politie in het regeerakkoord

In het regeerakkoord is veel opgenomen over veiligheid op het punt van de politie. Hieronder een korte opsomming:

 1. Er komt structureel 267 miljoen bij t.b.v. wijkagenten en recherche.
 2. De verdeling van de politiecapaciteit over eenheden zal herzien worden.
 3. De diversiteit binnen de politie wordt vergroot.
 4. Het wetsvoorstel Geweldsaanwending wordt voortgezet.
 5. Er komt een extra investering in Team Internationale Misdrijven. Aantrekken externe deskundigen moet daarmee mogelijk worden.
 6. Voor de uitvoering van de Wet Computercriminaliteit III komt er 10 miljoen extra voor o.a. hacksoftware.
 7. Aanpak terrorisme, de-radicalisering, specifieke wetgeving voor “terugkeerders”, jihadisme en structureel 13 miljoen extra voor contraterrorisme.
 8. Er komt een zogenaamde “ondermijningswet”. Er komt incidenteel 100 miljoen voor de verder aanpak.  Intensivering van publieke en private instanties zal daarbij een rol spelen.
 9. Er komt een verbod op “criminele motorbendes”.
 10. De inzet van vrijwillige politie moet verder vorm en inhoud worden gegeven.
 11. Er komt meer investering in mensenhandel, terugdringing prostitutie (investering in regionale Prostitutie controleteams).
 12. Het beleid t.a.v. harddrug blijft ongewijzigd. t.a.v. wiet komen er experimenten.
Lees ook:

 

 

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

 • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
 • Behandel iedereen met respect.
 • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
 • Heb je vragen? Mail ons.

 

3 reacties op “Regeerakkoord: veel aandacht voor politie, minder voor politiemensen”

 1. Er staat niet specifiek dat er “wijkagenten” bij komen maar agenten in de wijk. Dat is wel een verschil.
  Is maar net hoe je het leest.
  Zeker in Oost NL maken we ons zorgen om de herverdeling. Het westen met Brabant in hun kielzog roepen al lang en hard. Er zal niets bijkomen.
  Op welke gronden kijken we naar toedeling van formatie?

  Flexibele arbeid, gevolgen voor medewerkers?

 2. Beste Bond, mooi dat er uiteindelijk in 2021, 267 miljoen op de politie begroting bijkomt. Maar ik maak me ernstig zorgen om één zinsnede in het geheel en wel de volgende:
  “Uitvoeren van wat wordt genoemd ‘de flexibiliseringsagenda” en het wegnemen van de ‘knellende kaders’ op het gebied van de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsomstandigheden.”
  Ik ben bang dat de nieuwe regering een voorschot neemt op afspraken die in een CAO of tussen bonden en werkgever zouden moeten worden afgesproken. Ik verwacht bijvoorbeeld dat het aantal vrije weekenden weer ter discussie komt. De ATW en de LAR die buitenspel zullen worden gezet. In de zomer meer uren werken (ivm met evenementen) en in de winter minder uren met als gevolg dat het sociale leven van de collega’s volledig naar de knoppen gaat?

 3. Wij maken ons hier ook zorgen om! Zoals we al zeggen in het stuk: ATW en LAR zijn er niet voor niets! Als je aan de bescherming van arbeid- en rusttijden komt, raakt dat de gezondheid van collega’s. Bovendien moeten politiemensen naast hun werk ook nog een sociaal leven kunnen hebben.

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.