Rem op doorstroom via basispolitieopleiding PO21(N4)

Rem op doorstroom via basispolitieopleiding PO21(N4)

30 mrt 2021, Werk

Politiemedewerkers (met en zonder basispolitiediploma) die zich hadden aangemeld voor de nieuwe 2-jarige basispolitieopleiding PO21 mogen deze alsnog niet volgen. De werkgever ziet zich genoodzaakt om in 2021 praktisch alleen externe kandidaten toe te laten tot de opleiding. Met als reden: de krappe opleidingscapaciteit en de bezetting binnen de verschillende afdelingen.

Citaat lid x:
Ik werk als politiemedewerker en wacht al tijden op een kans om door te stromen naar een executieve functie. Ik heb me daarom aangemeld voor de nieuwe politieopleiding en deed mee in de procedure. Plotseling hoorde ik niks meer en toen kwam het slechte nieuws. Ik werd afgewezen. Een enorme teleurstelling en ik snap het ook niet. Er zijn grote tekorten en ik zou collega’s graag helpen na het halen van mijn diploma.

Werkgever in overleg met COR
De werkgever bevestigt het verhaal en geeft aan in overleg te gaan met de COR. Er geldt alleen een uitzondering voor politievrijwilligers en Ath-medewerkers met aanspraken vanuit de reorganisatie.

Aparte kwalificatietrajecten
Voor diverse groepen medewerkers is men al wel bezig met het maken van aparte kwalificatietrajecten. Dan gaat het bijvoorbeeld over de N3-generalisten in het Overgangsbeleid en Surveillanten met een N2-politiediploma. Maar medewerkers wachten al een tijd op de kwalificatietrajecten die daarvoor als voorwaarde gelden. Leden geven aan dat ze klaar zijn met wachten en dat die trajecten nu moeten gaan starten. Inmiddels is er een ultimatum verstuurd naar de werkgever.

Niet uit te leggen
De ACP vindt dat dit niet goed uit te leggen valt. De medewerkers worden nu de dupe van de tekorten die de afgelopen jaren zijn ontstaan. De oplossing is dan niet om loyale en ervaren medewerkers te blokkeren maar juist om hen waar dat maar even kan kansen te bieden. Dit voorkomt ook dat medewerkers vertrekken en het probleem nog groter wordt.
Het is nu wachten op het gesprek van de werkgever met de COR.

Meld je bij de ACP
De ACP vraagt leden nu echter alvast zich te melden als zij ook een afwijzing hebben ontvangen voor het starten met de N4-basispolitieopleiding. Zodat we kunnen zien hoe groot het probleem is en zo nodig om leden in te schakelen bij vervolgstappen.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN