Ruime steun voor akkoord capaciteit & vroegpensioen

Ruime steun voor akkoord capaciteit & vroegpensioen

20 mei 2020, Capaciteit

De besturen van de vier politiebonden hebben van hun leden toestemming gekregen om akkoord te gaan met het op 17 april bereikte onderhandelingsresultaat over capaciteit, opleiding en vroegpensioen. Tijdens een digitale ledenpeiling stemde 65 procent van alle deelnemende collega’s voor de ondertekening van het afsprakenpakket.

De afgelopen dagen namen de ACP, NPB, ANPV en Equipe elk binnen hun eigen vereniging een officieel besluit. In het geval van de ACP gebeurde dat op woensdag 20 mei door de ledenvertegenwoordigers in het bondsbestuur. Een belangrijke rol bij de finale besluitvorming speelde de uitkomst van de digitale ledenpeiling die de bonden tussen 30 april en 14 mei ieder voor zich hadden gehouden. Daaraan hebben in totaal 6.071 collega’s meegedaan, onder wie 2.021 ACP-leden.

De kernvraag in de ledenpeiling was: vindt u het onderhandelingsresultaat goed genoeg om te laten ondertekenen door uw bond? Over de hele linie antwoordde twee derde van de respondenten (65 procent) daar instemmend op. Een kwart van de respondenten (24 procent) vond het gemaakte afsprakenpakket onvoldoende voor een akkoord. Elf procent had naar eigen zeggen geen duidelijk oordeel over de packagedeal.

Kernvraag ledenpeiling totaal

Goed genoeg voor akkoord

 

Ledenpeiling totaal
Ja 65 procent
Nee 24 procent
Weet niet/geen mening 11 procent
Totaal 100 procent

Ondertekening akkoord

Aanstaande dinsdag (26 mei) zullen minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, korpschef Henk van Essen en de voorzitters van de bonden in Den Haag het akkoord ondertekenen. Die dag zullen de bonden ook een nadere analyse publiceren van de antwoorden op de overige vragen die tijdens de ledenpeiling zijn gesteld.


Hieronder alvast de beantwoording van de kernvraag per politiebond.

Meer weten over de inhoud van het afsprakenpakket? KLIK HIER!

Meer lezen over de Regeling Vervroegde Uittreding 2021-2015? KLIK HIER!

------------------------------------

Kernvraag ledenpeiling ACP

Goed genoeg voor akkoord

 

Ledenpeiling totaal
Ja 66,9 procent
Nee 24,7 procent
Weet niet/geen mening 8,4 procent
Totaal 100 procent

Kernvraag ledenpeiling NPB

Goed genoeg voor akkoord

 

Ledenpeiling NPB
Ja 65,8 procent
Nee 25,9 procent
Weet niet/geen mening 8,3 procent
Totaal 100 procent

Kernvraag ledenpeiling ANPV

Goed genoeg voor akkoord

 

Ledenpeiling totaal
Ja 55,65 procent
Nee 25,40 procent
Weet niet/geen mening 18,95 procent
Totaal 100 procent

Kernvraag ledenpeiling Equipe

Goed genoeg voor akkoord

 

Ledenpeiling totaal
Ja 71,54 procent
Nee 19,06 procent
Weet niet/geen mening 9,40 procent
Totaal 100 procent

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN