ACP | Politievakbond ACP

Snoeien DGVP-pakket voorkomen

In bijna alle particuliere ziektekosten- en ziekenfondspakketten is per 1 januari 2004 flink gesnoeid. Maar het pakket van de DGVP blijft dankzij de bonden onveranderd. De ACP sprak ook met de minister over de aanpassingen in WAO en WW.

Veranderingen in de DGVP (samenstelling pakket en premie)
De Dienst Geneeskundige Verzorging Politie (DGVP) wordt aan het eind van elk jaar herzien. Dan wordt naar aanleiding van een advies door de commissie die de GVP beheert, gekeken of de premie voor het volgend jaar omhoog gaat. Ook wordt bezien of er veranderingen in het pakket moeten plaatsvinden.
De minister wilde eigenlijk drastisch in het vergoedingenpakket snoeien. Zo zouden bijvoorbeeld fysiotherapie, anticonceptie en zelfzorggeneesmiddelen voor chronisch zieken uit het pakket verdwijnen. De bonden hebben dit kunnen voorkomen.
Besloten is dat er per 1 januari 2004 geen significante wijzigingen plaatsvinden in het pakket.

Zoals gezegd, blijft het pakket onveranderd. De totale premie stijgt daarvoor wel iets. Met ingang van dit jaar komt de premie, door kostenstijgingen in de zorg en bezuinigingen bij de overheid, neer op 2,94% voor de werknemer en 4,55% voor de werkgever. In 2003 waren de premies respectievelijk 2,68% en 4,16%. De nominale premie (het vaste maandelijkse bedrag dat bovenop het basispercentage komt) is voor volwassenen nog steeds 22 Euro in de maand. Ook de toeslag voor AOW-ers is onveranderd (e 23 per maand). De nominale kindpremie bedraagt 11 Euro.
De kindpremie dient voor maximaal twee kinderen betaald te worden.

WW en nieuwe WAO
In het overleg is ook gesproken over wijzigingen in de WW (WerkloosheidsWet) en de nieuwe WAO (Wet ArbeidsOngeschiktheid).
Wat betreft de WW heeft het kabinet reeds in augustus 2003 de vervolguitkering afgeschaft en de wekeneis (aantal gewerkte weken om voor een uitkering in aanmerking te komen) aangepast van 39 naar 26 weken. Deze veranderingen in de wet zullen uiteindelijk ook doorwerken in bovenwettelijke afspraken voor de sector politie. Maar welke consequenties de veranderingen precies zullen hebben, is nog niet duidelijk. De bonden hebben gezegd dat eerst de gevolgen voor de sector beter in beeld gebracht moeten worden, voordat er officiële besluiten kunnen worden genomen. Ditzelfde geldt voor veranderingen in de WAO.

Tenslotte is er gesproken over de loondoorbetaling van 70% gedurende het tweede ziektejaar. In het najaarsakkoord is afgesproken dat CAO-partijen afstand doen van bovenwettelijke (lees: sectorspecifieke) uitkeringen in het tweede ziektejaar. De bonden houden zich wat dit betreft aan de gemaakte afspraak. Maar we zullen pas meegaan in de besluitvorming als de minister eind deze maand met concrete voorstellen komt over hoe één en ander doorwerkt in de rechtspositie van de politie. Houd voor de laatste ontwikkelingen het CAO-nieuws op deze site in de gaten.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.