Sociaal maximum volop in ontwikkeling

Sociaal maximum volop in ontwikkeling

29 apr 2019, cao

Om werk en privé van politiecollega’s meer in balans te brengen, is in de CAO 2018-2020 afgesproken dat er een ‘sociaal maximum’ komt. In het politiewerk stapelen elementen als overwerk, werken in de nacht en consignatie zich geregeld op. Zelfs al blijft het dan binnen de normen van de arbeidstijdenwet (ATW), het kan dan nog hoge belasting voor collega’s betekenen.

Het meetinstrument ‘sociaal maximum’, dat nu wordt ontwikkeld, moet de belasting van politiemensen meten en ervoor zorgen dat werk evenwichtiger wordt verdeeld. Net als de Landelijke Arbeidstijden Regeling (LAR) is het sociaal maximum bedoeld om collega’s extra bescherming te bieden bovenop de arbeidstijdenwet. Maar het voordeel van het sociaal maximum is dat politiemensen een compensatie in tijd ontvangen zodra het maximum wordt overschreden. Dat is bij de LAR niet het geval.

Elementen sociaal maximum

Het ziet ernaar uit dat het sociaal maximum zal worden opgebouwd uit de volgende belastende elementen:

Vaststellen zwaarte elementen en maximum

De werkgever en bonden raadplegen willekeurig gekozen collega’s van verschillende disciplines bij de ontwikkeling van het sociaal maximum. Met de input die bij hen wordt opgehaald en de adviezen van experts moet kunnen worden bepaald hoe zwaar de verschillende elementen moeten meetellen voor het sociaal maximum en wat een acceptabel aantal nachtdiensten, piketdiensten et cetera is in een bepaalde periode.

LAR blijft tot alternatief wordt ingevoerd

Het tot stand komen van het sociaal maximum gaat enkele maanden langer duren dan vooraf werd aangenomen, omdat het raadplegen van collega’s en experts meer tijd kost dan gedacht. De afspraak in de CAO is dat de LAR komt te vervallen zodra het sociaal maximum wordt ingevoerd. Zolang het sociaal maximum niet gereed is, blijft de LAR dan ook voortbestaan.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN