ACP | Politievakbond ACP

Stemmen over CAO-onderhandelingsresultaat, hoe werkt dat?

Op 14 september 2018 hebben de politiebonden en werkgever een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe CAO Politie. De leden van de ACP, ANPV, NPB en VMHP bepalen uiteindelijk of dit onderhandelingsresultaat een CAO wordt. Hoe werkt dit? En hoe kan je je mening geven?

We hebben te maken met vier politiebonden, die elk hun eigen statuten en regels kennen. En dus ook elk op hun eigen manier tot een beslissing komen. Volgens de statuten van de ACP beslist uiteindelijk de Algemene Ledenvergadering (ALV) over het resultaat. Deze ALV is op woensdag 31 oktober. Op de ALV brengen kaderleden van de verschillende eenheden hun stem uit. Ben je géén ACP-lid, neem dan contact op met je eigen bond voor de daar geldende procedure.

(Niet)leden

Ook als je gewoon lid of géén lid bent, heb je invloed op het besluit. Je kan op twee manieren van je laten horen.

  • CAO-bijeenkomsten
    Op dit moment vinden er CAO-bijeenkomsten plaats door het hele land. Hier is iedereen welkom die bij de politie werkt. Je bent ook welkom als je géén lid bent van een bond. Daar worden het resultaat en de keuzes die daarin zijn gemaakt uitgelegd. Op de bijeenkomsten kun je ook je vragen stellen en opmerkingen maken.
  • Ledenpeiling
    Enkele dagen na de laatste bijeenkomst, gaat de digitale ledenpeiling van start. Deze peiling is alleen voor leden van de vier bonden. Zij hebben ook de inzet bepaald, waarmee de onderhandelaars op pad zijn gestuurd. Leden waarvan het e-mailadres bekend is, ontvangen een uitnodiging om hun mening te geven over het onderhandelingsresultaat. Het is dus van belang dat we je e-mailadres hebben. In deze peiling wordt per thema gevraagd wat je daarvan vindt. En wordt er afgesloten met de vraag ‘ben je voor of tegen dit akkoord’.

Representativiteit

We nemen de input uit de bijeenkomsten en de digitale ledenpeiling erg serieus. Het resultaat zal zwaar meewegen in het besluit dat uiteindelijk op de ALV wordt genomen. Hoe zwaar dit meetelt, is afhankelijk van het aantal reacties. We streven naar 50% deelname. Dit wil zeggen dat er voldoende leden aan moeten deelnemen om daar conclusies aan te verbinden. Hierin hopen we de verschillende doelgroepen vertegenwoordigd te zien. Met doelgroepen bedoelen we onder andere verschillende leeftijden, verschillende domeinen (ondersteuning, uitvoering, leiding) en de verschillende eenheden.

Na de ALV

Op de ALV wordt het besluit genomen. Iedere eenheid heeft een aantal afgevaardigden die mogen stemmen, gebaseerd op het aantal ACP-leden in de betreffende eenheid. Deze afgevaardigden stemmen persoonlijk of per machtiging op de ALV.

Op basis van de beslissing van alle politiebonden wordt vervolgens de balans opgemaakt. Vervolgens wordt óf de CAO getekend of nemen we weer aan de onderhandeltafel plaats en begint het proces helemaal opnieuw.

Jouw mening telt

Op woensdag 17 oktober 9.30 uur start de digitale ledenpeiling. Deze sluit op dinsdag 30 oktober om 9.30 uur. Vul de peiling in, wanneer je daarvoor uitgenodigd wordt. Jouw mening is van belang!

Terug naar overzicht

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.