ACP | Politievakbond ACP

Te weinig doorbetaald bij ouderschapsverlof? En nu?

Samen met een aantal leden stelt de ACP vragen bij de berekening van de hoogte van de loondoorbetaling tijdens ouderschapsverlof. Volgens het Besluit algemene rechtspositie politie (BARP) heb je recht op 75% van je bezoldiging over de ouderschapsverlofuren. De werkgever berekent dit echter over het salaris. Mogelijk heb je hierdoor te weinig geld ontvangen. Onder bezoldiging wordt namelijk verstaan je salaris plus een aantal toelagen, zoals de operationele toelage en piket (consignatietoelage). 

Een loonstrook is een besluit

Neem jij op dit moment ouderschapsverlof op en blijkt uit jouw loonstrook dat 75% van jouw salaris wordt doorbetaald terwijl je ook toelagen ontvangt? Maak dan bezwaar tegen je loonstrook. Let daarbij op de termijn: het bezwaar moet binnen zes weken na de datum waarop de loonstrook in Youforce is geplaatst zijn ingesteld. Ben je te laat? Stel dan bezwaar in tegen de volgende loonstrook.

Ouderschapsverlof afgelopen

Als de periode van opnemen van ouderschapsverlof al is afgelopen heeft het geen zin meer om bezwaar in te stellen. De ACP vraagt in het overleg met de werkgever ook aandacht voor deze groep.

Hoe verder?

Stuur zodra je bezwaar hebt ingesteld een kopie van je dossier naar de ACP via ledencontact@acp.nl. Wij ontvangen in ieder geval graag een kopie van de volgende documenten:

  • Het besluit waarbij het ouderschapsverlof is toegekend (met een overzicht van de begin- en einddatum van het ouderschapsverlof als dit niet uit het besluit blijkt)
  • Het bezwaarschrift dat je zelf hebt ingediend
  • De loonstrook waartegen je bezwaar hebt ingediend
  • Een overzicht van de toelagen die je ontving voorafgaande en tijdens het ouderschapsverlof (stuur bijv. een loonstrook op waaruit de toelagen blijken)

 

Is jouw ouderschapsverlof al beëindigd? Stuur dan alleen het besluit waarbij het ouderschapsverlof is toegekend en een kopie van een loonstrook waaruit de toelagen blijken naar ledencontact@acp.nl.

Overleg werkgever

De ACP gaat met de werkgever in gesprek over de berekeningswijze van de inhouding wegens ouderschapsverlof.

Update 19 juli 2017

Na het aankaarten van deze kwestie bij de werkgever, veelvuldig overleg en grondig onderzoek is de ACP tot de conclusie gekomen dat juridische stappen geen kans van slagen heeft dan wel niet leidt tot het gewenste resultaat. De ACP heeft leden die uit voorzorg bezwaar hebben aangetekend (om zodoende hun belangen veilig te stellen) en dat bij de ACP hebben gemeld persoonlijk geïnformeerd over de stappen die zijn gezet en de uiteindelijke conclusie.


De ACP is dé belangenbehartiger die jou met ons netwerk ondersteunt en helpt bij vragen en situaties waar je niet makkelijk uitkomt. Advies of juridische hulp nodig? Neem gerust contact met ons op!

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.