ACP | Politievakbond ACP

Terugdringing lastendruk opsporing

Een jarenlange frustratiebron van rechercheurs: de onnodige administratieve lastendruk die hen hindert in hun werk. Het ziet er naar uit dat er eindelijk – mede door druk van de politiebonden – werk van wordt gemaakt. Minister Grapperhaus (Justitie & Veiligheid) heeft de Tweede Kamer onlangs geïnformeerd over de voorbereiding van een nieuwe aanpak voor het verminderen van de administratieve lasten bij de opsporing.

Minister Grapperhaus liet in maart aan de Tweede Kamer weten dat hij aan de slag gaat met het verminderen van de bureaucratie binnen het opsporingsproces. Het korps onderzocht daaropvolgend de top tien van irritaties binnen de opsporing. De minister heeft nu laten weten dat er eind dit jaar een concreet voorstel moet liggen om deze ergernissen weg te nemen. Daarnaast wordt een meerjarige aanpak voorbereid.

Herstelplan

Eerdere onderzoeken van de werkgever maar ook van de ACP en andere bonden wezen al uit dat de administratieve lastendruk naast het capaciteitsgebrek één van de grootste irritatiebronnen van collega’s is. Collega’s binnen de opsporing geven al een tijdlang aan dat zij willen dat er een einde wordt gemaakt aan de stroperige bureaucratie. Het terugdringen daarvan maakt onderdeel uit van de verbeterpunten die de politiebonden met hun herstelplan hebben aangedragen, waarover afspraken zijn gemaakt in de nieuwe CAO Politie.

Nieuwe aanpak

Een nieuwe aanpak voor het terugdringen van de administratie lasten – die daadwerkelijk zoden aan de dijk zet – is hard nodig. Een aanpak die veel meer moet aansluiten op de beleving van collega’s op de werkvoer dan voorgaande pogingen om de administratieve lastendruk te verminderen. De ACP zal het proces en de effecten van het nieuwe plan van aanpak kritisch volgen.

Lees ook

Terug naar overzicht

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.