default image

Toekomst ACP centraal tijdens AV

1 sep 2016, Over ACP

Ruim 190 leden kwamen 31 augustus bij elkaar tijdens de Algemene Vergadering (AV), het hoogste verenigingsorgaan van de ACP. Centraal stond het project ACP 2020. Tijdens de AV werd ook afscheid genomen van oud ACP-bestuurder Wiep van der Pal. Daarnaast werd een nieuwe bestuurder verwelkomd: Erwin Koenen.

Met het project ACP 2020 wil de ACP antwoord geven op de vraag: hoe blijft de vereniging ACP ook in de toekomst relevant voor haar leden? De projectgroep heeft uitgebreid studie verricht, met een open blik naar de vereniging en de wereld om zich heen gekeken – een wereld die voortdurend verandert – en een constante dialoog gevoerd, zowel binnen de projectgroep als met het bondsbestuur, leden en externe stakeholders.

 Tijdens de Algemene Vergadering presenteerde projectleider van ACP 2020 Wiep van der Pal de bevindingen. Daaraan vooraf ging een inspirerende en interactieve inleiding van schrijver/spreker Robert van den Bout – ook wel bekend als De Nieuwe Dominee – over wat het betekent om een ‘community’ te zijn én een heldere uiteenzetting van Bert de Velde Harsenhorst over de geschiedenis van de politiebonden.

Toekomstbestendige vakbond

In 1887 werd de eerste politievakbond opgericht met twee belangrijke doelen. De eerste was om de persoonlijke en gezamenlijke belangen van politiemensen te bewaken. De tweede was bijdragen aan de maatschappelijke positie van politiemensen om zo Nederland veiliger te maken. Ook in de periode richting 2020 staan deze doelen overeind. Wat verandert, is de vorm; hoe je die doelen wil bereiken, met wie en met welke middelen. Bekijk onderstaand een filmpje over ACP 2020.

Hoe nu verder?

Het is een cliché, maar daarom niet minder waar. De snelheid waarmee de wereld om ons heen verandert, is immens. De Nederlandse politie wordt binnen de politieorganisatie en daarbuiten (samenleving) geconfronteerd met de gevolgen van deze verandering.  Verandering, vooral als deze snel gaat, vraagt om flexibiliteit. Er is geen uitgewerkt meerjarenplan dat de ACP van 2016 naar 2020/2025 brengt. De bevindingen van ACP 2020 zijn een eerste stap naar een toekomstbestendige ACP, een richting. Over de verdere invulling gaat de ACP samen met haar leden in gesprek.

De komende maanden wordt binnen onze vereniging nagedacht over de volgende vragen: Aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan? Welke keuzes moeten we maken om de gezondheid van de politieprofessional centraal te stellen en het vak ‘gezond’ te houden? Welke keuzes moeten we maken bij het opbouwen van een netwerk van organisaties binnen de veiligheidskolom? Dit onderwerp staat voor de volgende AV in december 2016 weer op de agenda.

Afscheidsreceptie Wiep van der Pal

Na de AV op 31 augustus was er een afscheidsreceptie voor Wiep van der Pal. Na dertien jaar vol overgave werken bij de ACP, heeft Wiep besloten het roer om te gooien. Sinds enkele weken werkt hij als directielid van scholengemeenschap Liemers College in Zevenaar. Na een afscheidsspeech van ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp die enkele mooie anekdotes aanhaalde, kreeg een nietsvermoedende Wiep van Gerrit een speld opgeprikt waarmee hij voor zijn bijzondere verdiensten tot erelid van de ACP is benoemd. We zien hem graag terug tijdens AV’s in de toekomst en wensen hem veel succes en geluk toe in zijn nieuwe baan.

Erwin Koenen benoemd als ACP-bestuurder

Erwin Koenen neemt het stokje over van Wiep. Hij is tijdens de AV officieel benoemd tot bestuurder vereniging en dienstverlening van de ACP. In die functie is hij ook vice-voorzitter. Erwin werkte twintig jaar bij de politie en was in die tijd onder andere actief als individueel belangenbehartiger en afdelingsbestuurder voor de ACP. Zijn start bij de ACP voelt naar eigen zeggen dan ook als terugkomen op een vertrouwd nest.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN

Nieuw telefoonnummer

De ACP heeft een nieuw telefoonnummer.

We zijn bereikbaar op 085 066 4100