ACP | Politievakbond ACP

Trots en zorg hand in hand op Politieacademie Amsterdam

Een aantal collega?s van de ACP heeft op donderdag 28 maart een bezoek gebracht aan de Politieacademie in Amsterdam. Onderwerp van gesprek was het nieuwe politieonderwijs 2.0 en hoe studenten, docenten en management dit tot nu toe ervaren. Een docent: ?Inhoudelijk krijgt het nieuwe onderwijs van mij als rapportcijfer een 8, maar qua organisatie een 2.?

Tijdens het werkbezoek werd duidelijk dat vrijwel iedereen enthousiast is over de basis van Politieonderwijs 2.0: ?beroepsauthentiek leren?. Theorie, opdrachten en simulaties zorgen er samen voor dat het onderwijs zo realistisch mogelijk aansluit bij de politiepraktijk. Voor docenten blijkt het nieuwe onderwijs een grote verandering. Zij houden zich niet meer alleen bezig met lesgeven, maar krijgen een breder takenpakket zoals het afnemen van examens. Daarnaast gaat er veel meer tijd zitten in begeleiding van opdrachten en nakijkwerk dan was voorzien. De docenten gaven dan ook aan dat zij het nieuwe politieonderwijs inhoudelijk als een flinke verbetering zien, maar dat het veel van ze vraagt. Het ontbreekt aan voldoende mensen en middelen om het nieuwe onderwijs vorm te geven.

Regiedocent

Een andere verandering is dat de ontwikkeling van de student niet meer wordt gevolgd door de leerprocesbegeleider, maar door een regiedocent. De regiedocenten zien dit als een verbetering, omdat je als docent op deze manier meer betrokken bent bij de persoonlijke ontwikkeling van studenten. Bovendien is een vaste groep docenten aan een vaste groep studenten gekoppeld en zijn de groepen kleiner dan voorheen. Daardoor is betere begeleiding mogelijk. In Amsterdam lijkt de introductie van de regiedocent dus een positief effect te hebben. Daarbij moet wel worden aangetekend dat de ACP vanuit andere locaties andere signalen krijgt. Het komt helaas ook voor dat studenten hun regiedocent nauwelijks zien.

Trajectbegeleiding

Wat overigens opvalt, is de goede samenwerking tussen de academie en de eenheid Amsterdam. Er heerst een sfeer van echt samenwerken, verbinding zoeken. Er wordt een gedeelde verantwoordelijkheid voor het politieonderwijs gevoeld. Dat blijkt ook uit het feit dat de eenheid Amsterdam een afdeling OBT (Operationele Begeleiding en Training) heeft, waarbij trajectbegeleiders tegelijkertijd leidinggevende van de studenten zijn. Daarmee zijn ze ook eindverantwoordelijk voor waar en wanneer de aspirant wordt ingezet. Hierdoor kunnen aspiranten werken aan hun leerdoelen en worden zij niet ingezet voor taken waar ze nog niet klaar voor zijn. Momenteel experimenteert de eenheid Noord-Holland hier ook mee, met de bedoeling dat deze vorm van trajectbegeleiding op termijn landelijk wordt uitgerold.
Twee studenten van de Studentenraad, die kortgeleden is opgericht, schuiven aan het einde van het werkbezoek van de ACP aan. Zij blijken goede ideeën te hebben over verbetering van het onderwijs, zoals het invoeren van een standaardevaluatie voor elk vak. Daarmee kan objectief worden bekeken waar er verbetering mogelijk is. In de huidige situatie evalueert iedere docent op zijn eigen manier.

Inspanningen

De indruk die achterblijft, is dat de docenten en het management van de locatie Amsterdam met trots en enthousiasme werk maken van het nieuwe politieonderwijs. Tegelijk is er een sterke roep om extra en betere faciliteiten, mensen en middelen. Alles wordt ?georganiseerd op krapte?. Het relatieve succes, waarmee de locatie Amsterdam het nieuwe politieonderwijs vormgeeft, is volledig te danken aan de extra inspanningen van de medewerkers. Conclusie is dan ook dat het dringend nodig is dat de Politieacademie richting de politiek (die veel van de Politieacademie verwacht voor minder geld) duidelijke kaders stelt over wat wel en niet mogelijk is met de bestaande middelen.

Speerpunt

Er gebeurt veel binnen het politieonderwijs. Gelukkig gaat er veel goed, zoals tijdens dit werkbezoek is gebleken. Helaas is dat nog lang niet altijd het geval. In de afgelopen maanden heeft de ACP bijvoorbeeld samen met studenten zichtbaar gemaakt dat er grote problemen rond lesuitval en de kwaliteit van het onderwijs waren op de locatie Rotterdam. Naar aanleiding daarvan is een operationeel crisismanager aangesteld. Ook heeft de inspectie onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het onderwijs in Rotterdam. Inmiddels zijn de planningsproblemen grotendeels opgelost. Toch blijft de situatie kwetsbaar, omdat ook de Politieacademie in Rotterdam een minimum aan mensen en middelen heeft. Daarnaast besluit de Tweede Kamer in de loop van dit jaar over hoe het politieonderwijs in de toekomst wordt georganiseerd. Alle reden voor de ACP om de ontwikkelingen rondom het politieonderwijs op de voet te blijven volgen. Er vinden daarom regelmatig gesprekken plaats. Op 17 april brengt de ACP een nieuw werkbezoek, ditmaal aan de locatie Rotterdam.
Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.