ACP | Politievakbond ACP

Landelijk overleg: politievrijwilligers, IBT-uren en meer

De vertegenwoordigers van de ACP en de andere politiebonden hebben op donderdag 1 december hun laatste reguliere overleg (CGOP) van 2016 gehad met vertegenwoordigers van de minister over de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van politiemedewerkers. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder meer veilig en gezond werken, het beleid rond politievrijwilligers, geestelijke verzorging en verhoging IBT-uren.

Veilig en gezond werken

In de CAO Politie 2015-2017 zijn maatregelen afgesproken om de veiligheid en gezondheid van politiemedewerkers te verbeteren. Er is gesproken over de voortgang van die afspraken. Hoewel er verbeteringen zichtbaar zijn, is ook duidelijk dat er veel nog niet goed gaat. Het aantal collega’s waarbij sprake is van langdurig verzuim, lijkt iets af te nemen. Ook voldoen steeds meer verzuimdossiers aan de Wet Verbetering Poortwachter. In die wet staat welke stappen werkgever en werknemer moeten nemen bij ziekteverzuim.

Helaas zijn er nog steeds veel collega’s die juist ervaren dat het niet goed gaat op het gebied van veiligheid en gezondheid. De bonden ontvangen bijvoorbeeld signalen dat het niet altijd mogelijk is om een afspraak te maken met de bedrijfsarts. In reactie daarop heeft de werkgever nog eens bevestigd dat het voor iedere collega altijd mogelijk moet zijn om een afspraak met de bedrijfsarts te maken. Je bent niet verplicht om dit eerst te overleggen met je leidinggevende.

Doorlooptijden PTSS-dossiers

Ook lopen de doorlooptijden van PTSS-dossiers hoog op door onvoldoende mankracht bij het PTSS-meldpunt. Hierover stuurde de ACP onlangs een brief naar de korpschef. Afgesproken is dat hierover op korte termijn een gesprek plaatsvindt tussen de bondsvoorzitters en de korpschef.

Bonden willen duidelijkheid over positie politievrijwilligers

In november hebben de politiebonden en de Landelijke Organisatie voor Politievrijwilligers (LOPV) het overleg over vrijwilligersonderwerpen opgeschort. Aanleiding daarvoor was het uitblijven van afspraken over aansturing, begeleiding en personeelszorg voor vrijwilligers. De leidinggevenden slagen er niet in om het eens te worden over wie wat moet uitvoeren. Daardoor blijft onduidelijk welke plek politievrijwilligers innemen in de politieorganisatie en voelen zij zich niet meer serieus genomen. Er komt snel een gesprek tussen de voorzitter van de LOPV, de minister en de korpsleiding om te kijken of hierover alsnog overeenstemming kan worden bereikt. De bonden hebben aangegeven pas weer te willen overleggen over vrijwilligers als er duidelijkheid is over hun positie in de organisatie.

Geestelijke verzorging

Al in de CAO 2005-2007 is afgesproken dat er geestelijke verzorging beschikbaar zou komen in alle toenmalige regiokorpsen. Dit is slechts in een paar korpsen gebeurd. Daarom is de afspraak in de laatste CAO nogmaals bevestigd. Bonden en werkgever waren het erover eens dat geestelijke verzorging op korte termijn moet worden ingericht. Tot nu toe heeft de werkgever daar echter weinig haast mee gemaakt. Als het aan de werkgever ligt, worden er pas medio 2018 geestelijke verzorgers aangesteld in de eenheden, omdat er nu geen geld en capaciteit voor is.

Geld- en capaciteitsgebrek

De bonden constateren dat de werkgever steeds vaker verwijst naar geld- en capaciteitsgebrek als argument om zaken die voor collega’s belangrijk zijn niet te regelen. Er zijn bijvoorbeeld ook steeds minder casemanagers beschikbaar voor de ondersteuning van collega’s die te maken krijgen met geweld en agressie (GTPA). De ACP en andere bonden hebben aangegeven dat zij daarom met de werkgever de hele inrichting van de Nationale Politie tegen het licht willen houden om te bekijken hoe er voor dit soort belangrijke zaken capaciteit kan worden vrijgemaakt. De ACP heeft aangekondigd hierover binnenkort een brief te sturen naar korpschef Erik Akerboom.

Verhoging IBT-uren

In de CAO Politie 2015-2017 is overeengekomen dat de werkgever het aantal IBT-trainingsuren verhoogt van gemiddeld 32 uur naar gemiddeld 42 uur per jaar per wapendragende collega. De afspraak was dat dit geregeld zou worden in de periode 2016-2017. De werkgever heeft echter laten weten dat hij langer de tijd nodig heeft om het aantal trainingsuren te verhogen naar 42, onder andere vanwege een tekort aan IBT-docenten. De ACP betreurt dat. Op dit moment kan Operationele Begeleiding en Training (OBT) gemiddeld 35 uur per medewerker aanbieden.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.