ACP | Politievakbond ACP

Uit het landelijk overleg

De vertegenwoordigers van de ACP en andere politiebonden hebben deze maand weer hun reguliere overleg gehad (CGOP) met vertegenwoordigers van de werkgever over de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van politiemedewerkers. Hieronder een overzicht van onderwerpen die aan bod kwamen.

Versteviging rechtspositie politievrijwilligers

In de CAO Politie 2015-2017 is afgesproken dat de rechtspositie van politievrijwilligers wordt opgenomen in dezelfde regeling als die van hun beroepscollega’s. Daarmee vervalt uiteindelijk de afzonderlijke rechtspositieregeling voor vrijwilligers. Voordat deze wijziging definitief kan worden doorgevoerd in de regelgeving, moeten een aantal zaken worden uitgewerkt. Na een moeizame en langdurige aanloop, is nu eindelijk vooruitgang geboekt. Er is vastgesteld welke rechten en plichten in het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) van toepassing zijn op politievrijwilligers voor wat betreft aanspraken bij ongevallen en (beroeps)ziektes. Daarbij is specifiek aandacht voor zaken als de ongevallenverzekering, geneeskundige kosten en beroepsziekten. Ook is vastgesteld welke artikelen in het Barp van toepassing zijn op politievrijwilligers als het gaat om integriteit, straffen, schorsen en ontslag. Er vinden nog gesprekken plaats over de rechten en plichten bij verlof, vergoedingen, aanstellingen en restbepalingen. Naar schatting worden de bepalingen eind 2017 of begin 2018 in de wetgeving opgenomen.

Vaststelling opleidingsprofielen

Al voor de reorganisatie begon, kwamen de bonden, korpsleiding en minister overeen dat er minder verschillende functies binnen de politie moesten komen. Het LFNP was geboren. Aan iedere functie wordt een opleidingsprofiel gekoppeld. Een groot deel van deze profielen – op de reeks leiding en enkele functies binnen Intelligence en Observatie na – is nu formeel vastgesteld. In de opleidingsprofielen staan de opleidingen genoemd die nodig zijn om een functie naar behoren te kunnen uitvoeren. Sommige opleidingen zijn voorwaardelijk en moet je hebben gevolgd voordat je met de functie kan beginnen. Een voorbeeld is de politieopleiding niveau 3 voor de functie generalist GGP. Andere opleidingen zijn functiegericht. Dit zijn opleidingen die je volgt als je al op een functie zit. De opleidingsprofielen bieden ook een handvat voor gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers.

Fitnessregeling en sportfaciliteiten

Sinds oktober 2014 zijn de bonden al met de werkgever in overleg over het gelijktrekken van de HRM-regelingen rond bedrijfsfitness en sportfaciliteiten, zoals die nog bestaan vanuit de voormalige korpsen. Opnieuw is geen overeenstemming bereikt over de uniformering van de fitnessregeling. De bestaande fitnessregelingen blijven daardoor voorlopig noodgedwongen intact. Wel is overeenstemming bereikt over het gelijkstellen van sportfaciliteiten. Voor alle medewerkers geldt nu dat zij één dag per jaar vrij krijgen om deel te nemen aan een sportevenement (buitengewoon verlof conform modaliteit). Verder krijgen medewerkers aanvullend één dag verlof als zij deelnemen aan de sportdag van de NPSB.

Aanvullende reiskostenvergoeding

In de periode vóór 1 juli 2016 zijn voorafgaand aan de reorganisatie al veel collega’s verplaatst naar een nieuwe werkplek. Bijvoorbeeld vanwege de sluiting van politiebureaus. Gebleken is dat collega’s daarbij niet altijd een juiste vergoeding kregen voor de extra reiskosten die daarmee samenhingen. Op aandringen van de ACP en andere bonden is nu een aanvullende reiskostenvergoeding afgesproken voor deze medewerkers. Zij kunnen daarvoor een verzoek indienen.
Lees meer in het artikel ‘Extra reiskosten TTW vóór reorganisatie alsnog gecompenseerd

Geen compensatie onbetaalde pauze ‘wijkzorg’ Oost-Brabant

In Oost-Brabant bleken de politiechef en ondernemingsraad te hebben afgesproken dat medewerkers die belast zijn met incidentafhandeling (in Oost-Brabant vallend onder ‘wijkzorg’) géén betaalde maar een onbetaalde pauze krijgen. De ACP en de andere bonden hebben dat direct aangekaart bij de korpsleiding en minister. Dit is immers in strijd met de afgesproken landelijke beleidsregel. De eenheidschef in Oost-Brabant is daar vervolgens op aangesproken en kreeg de opdracht om met onmiddellijke ingang volgens afspraak te handelen. De bonden vroegen de korpsleiding ook of en hoe de betrokken collega’s gecompenseerd worden voor de gemiste inkomsten door het niet doorbetalen van de pauze. De ACP en andere bonden hebben nu tot hun grote verbazing te horen gekregen dat de collega’s geen compensatie ontvangen. De ACP vindt dat onbegrijpelijk en niet uit te leggen aan collega’s en gaat daarom de mogelijkheden bekijken om collega’s alsnog recht te doen.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.