ACP | Politievakbond ACP

Uit het landelijk overleg (5/3): Uitbetaling TBF, Youforce en meer

De vertegenwoordigers van de ACP en de andere politiebonden hebben op donderdag 5 maart tijdens het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (CGOP) met de minister uitvoerig gesproken over verschillende zaken. Zoals gebruikelijk was een delegatie van de korpsleiding daarbij aanwezig. Het overleg verliep wat stroef. De onderwerpen, waarvan een aantal de bonden een doorn in het oog zijn, waren de vermoedelijke oorzaak.

Zo is er onder andere gesproken over de zogenoemde sleutelfuncties (niet-leidinggevende functies die van cruciaal belang zijn voor het succes van de politieorganisatie). De politiebonden zijn van mening dat sleutelfuncties moeten worden ingevuld zoals geadviseerd door de reorganisatiecommissie. Dat betekent een soortgelijke invullingswijze als bij de selectie leidinggevenden. Dus met een vertegenwoordiging van collega’s op de werkvloer en met een unanieme voordracht. De minister komt daar nog op terug. Het aantal sollicitanten dat zich overigens heeft aangemeld voor de sleutelfuncties is gering.

Openstelling vacatures

Daarnaast is gesproken over het invullen van vacatures in een aantal gevallen, zoals de korpsleiding en de COR zijn overeengekomen. De bonden hebben aangegeven dat dit nu alleen mogelijk is als daar aanvullende afspraken over worden gemaakt. Ook moet er een duidelijke operationele noodzaak zijn. In een reorganisatie is de formatie immers bevroren. De ACP wil niet dat collega’s worden belemmerd in hun mogelijkheden doordat vacatures nu al, tijdens fase 1 en 2 van de reorganisatie, worden ingevuld. Externe openstelling kan volgens de bonden alleen in zeer uitzonderlijke gevallen. De werkgever wil hierin meer ruimte. Tot verbazing van de ACP blijken er al vacatures te zijn opengesteld. De ACP wil echter eerst goede afspraken over de rechtszekerheid van de collega’s. Dit onder het motto ‘eerst besluitvorming, dan pas uitvoering’. De korpsleiding weigert echter de vacatures van het intranet te halen. De bonden beraden zich op verdere stappen.

Bewust belonen

Al eerder hebben de bonden gevraagd om een overzicht van de bestedingen bewust belonen vanaf 2013. Volgens de CAO-afspraak moet dat 0,3 procent van de loonsom zijn. In 2013 is de helft aantoonbaar uitgegeven. Het overzicht over 2014 is er nog niet. De ACP wil dat het resterende geld over 2013 en 2014 ter beschikking komt ter besteding zoals dat in de CAO is afgesproken. De minister is van mening dat het niet uitgegeven geld terugvloeit in de algemene middelen. Voor de ACP is dat onbespreekbaar. Het spreekt voor zich dat hier het laatste woord nog niet over is gezegd.

Dienstautobeleid

Wie een dienstauto krijgt, dat is een zaak van de korpsleiding en de medezeggenschap. Dat overleg zou in een afrondende fase zitten. In overleg met de bonden moet vervolgens een afspraak worden gemaakt over de rechtspositionele aspecten. De toepassing van het dienstautobeleid maakt duidelijk of de operationele noodzaak om een dienstauto ter beschikking te krijgen vervalt. Als dat zo is, moet de auto na drie maanden worden ingeleverd. Dat kan overigens pas ingaan na vaststelling van het dienstautobeleid en overeenstemming over de overgangsregeling.

TBF

Politiecollega’s die gematcht zijn op een executieve of ‘slijtende’ functie hebben recht op de zogenoemde toelage bezwarende functie (TBF). Die toelage is echter nog steeds niet betaald. Sommige collega’s krijgen zelfs te horen dat het niet zeker is dat ze de toelage met terugwerkende kracht krijgen. De minister gaf aan dat hier geen misverstand over bestaat; wie een LFNP-functie heeft waaraan TBF is gekoppeld, krijgt die toelage met terugwerkende kracht. Het is wachten op de uitvoering van deze afspraak.

Aanpassing reisregeling door korpschef ongeldig

Opnieuw maakt de korpschef een regeling die in strijd is met de aanspraken van collega’s. In dit geval gaat het over de mogelijkheid om intercontinentaal businessclass te vliegen. De korpschef heeft die mogelijkheid beperkt, terwijl hij daartoe niet bevoegd is. Als aanpassingen nodig zijn, gebeurt dat in het overleg tussen de bonden en de minister. Er is toegezegd dat de korpsleiding collega’s erover informeert dat aanpassing van de regelgeving niet juist is. De bonden hebben de minister gevraagd een brief te schrijven aan de korpschef, waarin duidelijk wordt gemaakt waar de grenzen van de zeggenschap van de korpschef liggen.

Youforce

Op de werkvloer is veel onrust en onvrede over het gebruik van Youforce. Er zijn zorgen over de veiligheid van het systeem. Het declareren kost veel tijd én er wordt een andere routeplanner gebruikt zonder dat daarover is gesproken met de politiebonden. Voor de bonden is het eenzijdig opleggen van de reiskostenvergoeding op declaratiebasis een heikel punt. Zoals altijd, kost het de collega’s op de werkvloer weer (veel) geld. Ook dienstreizen worden met de routeplanner berekend. Dit is echter niet juist. Dienstreizen worden vergoed naar de werkelijk gereden kilometers. Wat de ACP betreft is Youforce weer een voorbeeld van een invoering ‘too fast, too soon’. Afgesproken is dat de bonden hun vragen en kritiekpunten aanleveren. Die worden op 19 maart verder besproken. Wordt dus zeker vervolgd.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.