ACP | Politievakbond ACP

Uitkomsten ACP-enquête: ‘Stoppen met roofbouw op politie’

De korpsleiding moet zich duidelijk(er) uitspreken over wat wel én niet kan met het huidige aantal politiemensen, de nieuwe prioriteiten en (financiële) middelen; taken die niet toebehoren aan de politie moeten worden afgestoten; er moeten meer politiemedewerkers bij en de bureaucratie moet worden ingedamd. Dat stellen politiecollega’s die deelnamen aan de ACP-enquête ‘Politiewerk is oneindig’. Er zijn voor burgers, in de haarvaten van de samenleving, en de veiligheid in ons land waarborgen staan daarbij voorop.

Hoe wordt de werk- en administratieve druk ervaren? Waaraan wordt (te) veel tijd besteed? En welke keuzes zouden politiemedewerkers maken als zij de baas van de Nationale Politie waren? De ACP vroeg het haar leden, executief en werkzaam binnen de ondersteuning en opsporing. Ruim 1400 leden namen deel aan de digitale enquête.

Extra bevestiging hoge werkdruk

De uitkomsten van de enquête bevestigen het beeld dat het piept en kraakt bij de Nederlandse politie. Van de ondervraagden ervaart 83 procent een hoge werkdruk. Daarnaast stelt 88 procent van de collega’s dat de administratieve druk – ondanks het aanvalsplan van de minister in 2011 om de bureaucratie terug te dringen – is toegenomen. Als politiemedewerkers het voor het zeggen hadden dan zouden zij in de huidige situatie in ieder geval de volgende zaken per direct aanpakken, afstoten of veranderen:

  • Taken die niet toebehoren aan de politie – zoals de opvang van verwarde mensen die op straat rondzwerven door de bezuinigingen op de zorg – overhevelen naar organisaties waar deze taken wel horen te liggen, zoals GGZ/GGD en de gemeente. De ACP heeft al vaker aandacht gevraagd voor de problematiek met verwarde personen en de gevolgen daarvan voor politiemensen en blijft daarover in gesprek met betrokken partijen.
  • De beveiliging rond voetbalwedstrijden en andere evenementen laten oppakken en financieren door gemeenten in plaats van tientallen politiemensen in te zetten. Kostbare uren voor de politie die daardoor minder tijd heeft voor het reguliere werk.
  • De doorgeschoten administratieve last terugdringen, zoals de enorme toename van HRM-zaken die veel collega’s nu zelf moeten regelen terwijl daar voorheen voldoende HRM-medewerkers beschikbaar voor waren, een veelvoud aan formulieren en procedures om zaken te registreren en gebruiksonvriendelijke systemen zoals BVH en Youforce die dit in de hand werken. Het legt een flink beslag op executieve collega’s en collega’s in de opsporing bij wie het al over de schoenen loopt. Een verandering op dat vlak betekent voor deze collega’s meer tijd voor hun oorspronkelijke werk. De ogen en oren in de wijk en op straat zijn, in de haarvaten van de samenleving, en meer aandacht voor de opsporing; terug naar de kerntaken.
  • Aanpassen van de BOB-aanvragen (Bijzondere Opsporingsbevoegdheden). Door omslachtige procedures voor het aanvragen van bijzondere opsporingsmiddelen in strafzaken gaat er veel tijd verloren.
  • De bureaucratie indammen; er zijn te veel onnodige vergaderingen en er wordt vaak lang gewacht op toestemming van bovenaf.

 

Nijpende situatie

Ook geven collega’s aan dat de korpsleiding zich vooral niet onder druk moet laten zetten door de politiek. En duidelijk moet zijn in wat de politie kan met het huidige aantal politiemensen, de nieuwe prioriteiten en (financiële) middelen of beter gezegd de tekorten die de politie nekken. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “Het kan niet zo zijn dat de financiële tekorten worden afgewenteld over de ruggen van hardwerkende politiemedewerkers. Het is al niet mals wat de politie op haar bord krijgt. De werkdruk is nu al extreem hoog en de gezondheid van politiemedewerkers en kwaliteit van het werk lijdt daaronder. Ondertussen wordt de druk op de politie door nieuwe taken alsmaar groter. Er moeten keuzes worden gemaakt, ook al is dat niet bepaald een kernkwaliteit van Nederlandse politici en bestuurders. Zij kunnen en mogen niet langer hun ogen sluiten voor de nijpende situatie bij de politie.”

Greep uit reacties

Een kleine greep uit de reacties van collega’s die deelnamen aan de enquête ‘Politiewerk is oneindig’:

‘Stoppen met de roofbouw op het blauw en aanvullen met nieuwe mensen. Vacatures (recherche, wijkagenten etc.) komen veelal vanuit het blauw. Daarnaast nemen de werkzaamheden alleen maar toe en moeten we overal bijspringen, ondersteuning bij de frontoffice, de arrestantenwacht, basisteam recherche, etc., waardoor de tijd op straat steeds minder wordt. Wat ik blijf doen, dat is mijn werk. Ondanks de steeds lastiger wordende omstandigheden (o.a. personeelstekort en verharding maatschappij) waarin gewerkt wordt, blijf ik mijn uiterste best doen en probeer ik de burger te helpen.’

‘Door de vluchtelingenproblematiek en alles omtrent terrorisme neemt het werk alleen maar toe. Meer werk met hetzelfde aantal mensen (of minder door zieken etc.). Ook de administratieve rompslomp wordt alleen maar meer.’

‘Ik zou direct stoppen met de structuur ‘basisteams’. Veel te veel kapiteins op een schip die allemaal iets vinden en dan tegengestelde richting invaren. Communicatie verloopt heel stroef. Beslissingen blijven uit of lopen door elkaar. Chaos! Terug naar kleinere ‘werkeenheden’.’

‘De vorming van het PDC, althans de centralisering van de verschillende ondersteunende afdelingen, zou ik per direct stoppen en vooral gaan investeren in de verbinding van ondersteuning en uitvoering. Ook fysiek, dus dichtbij organiseren. Absoluut blijven doen: de ontwikkeling naar één NP (en de versterking van de samenwerking tussen de verschillende eenheden).’

‘Het voetbal slokt heel veel politiemensen op. Stoppen of betalen.’

‘Overdaad aan formuliertjes en onnodige feiten invoeren in een systeem dat nog steeds onbetrouwbare gegevens levert, omdat er geen controle is op de juiste invoer.’

‘Stoppen met bureaucratische opzet van aanvragen en procedures in de opsporing en gaan naar directe aansturing met korte lijnen tussen OM en opsporing. Vooral plezier blijven houden in het opsporen en aanhouden van criminelen ondanks de barrières die in het nadeel van de opsporing door de politiek opgeworpen worden.’

‘Stoppen met bezuinigen en het sluiten van bureaus! We gaan daardoor steeds verder afstaan van de burger!’

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.