ACP | Politievakbond ACP

Update 7-puntenplan ICT-problemen

De ACP heeft eind januari 2010 een 7-puntenplan gepresenteerd om de ICT-problemen bij de politie het hoofd te bieden. In dit artikel meer informatie over de stappen die in navolging van het plan zijn genomen.

De aanleiding voor het opstellen van het 7-puntenplan was de commotie rondom de werking en de betrouwbaarheid van de Basisvoorziening Handhaving (BVH). Zoals beloofd heeft de ACP het 7-puntenplan en de voortgang hiervan tijdens verschillende landelijke overleggen besproken met de minister van Binnenlandse Zaken. Daarnaast is het 7-puntenplan voorgelegd aan de leden van de vaste commissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties van de Tweede Kamer. Ook is met de verantwoordelijken in de Raad van Hoofdcommissarissen gesproken over het plan van de ACP.

Ingrijpende maatregelen
Het belangrijkste doel van het 7-puntenplan was en is om tot ingrijpende maatregen te komen om de veiligheid van collega?s te garanderen. Verder wil de ACP de werking en betrouwbaarheid van het systeem zo snel mogelijk op een aanvaardbaar niveau brengen. Lees hier het artikel met daarin het 7-puntenplan uiteengezet. Inmiddels zijn diverse stappen ondernomen. Zo heeft de minister van BZK nadrukkelijk regie genomen in zowel de richting van het Korpsbeheerdersberaad als de RKC. Dit wordt bijvoorbeeld vormgegeven in verbeterplannen, voortgangsrapportages, enz.

Onafhankelijk onderzoek
De minister van BZK heeft bovendien toegezegd een onderzoek te laten uitvoeren door de voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN). Dit onderzoek dient inzicht te geven in het ontstaan van de huidige problemen in met name Noord-Oost Nederland. Ook wordt gekeken naar de houdbaarheid en betrouwbaarheid van de huidige ICT-systemen en in hoeverre deze levensvatbaar zijn. Een ander onderzoek wordt uitgevoerd door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. Het gaat hierbij vooral om de technische en management kant, maar er wordt ook gekeken naar de functionaliteit van besturing in het politiebestel. Beide onderzoeken zijn medio mei afgerond.

Besluiten
Tot slot kunnen we melden dat het Korpsbeheerdersberaad op basis van het 7-puntenplan inmiddels een aantal besluiten heeft genomen om de ICT-problemen zowel op korte als lange termijn aan te pakken. In Noord-Oost Nederland zijn al de nodige noodmaatregelen genomen, zoals het bijplaatsen van servercapaciteit en stand alone pc?s. Ook zijn er andere organisatorische en procedurele maatregelen genomen die de stabiliteit en het gebruik van de bestaande systemen moet bevorderen.

Meldpunt
Naar aanleiding van de ICT-problemen bij de politie had de ACP ook een tijdelijk meldpunt opgezet. Hier konden collega?s hun zorgen en klachten over het functioneren van BVH kwijt. Veel collega?s hebben aangegeven wat volgens hen de oorzaken, effecten en gevolgen zijn van de ontstane problemen. De ACP zal de uitkomsten meenemen naar de werkgroep die de adviezen van de commissie Rookhuijzen moet uitvoeren.

Commissie Rookhuijzen
De commissie Rookhuijzen is door het Korpsbeheerdersberaad ingesteld op grond van de grote hoeveelheid klachten. Zij had onder meer als taak de klachten te inventariseren en te kijken naar een mogelijke oplossing. Ook moest de commissie advies geven over de wijze, waarop de wensen van gebruikers in de toekomst vorm moeten krijgen. De ACP heeft deelgenomen aan deze commissie. Het eindrapport is inmiddels ingediend bij het Korpsbeheerdersberaad. Zij heeft dit rapport besproken en besloten de aanbevelingen van het rapport Rookhuijzen uit te voeren.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.