Update cao-onderhandelingen 2021

Update cao-onderhandelingen 2021

20 mei 2021, cao

Na een aantal verkennende gesprekken met minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid
zijn vanaf woensdag 19 mei de onderhandelingen over een nieuwe politie-cao weer officieel
hervat. Begin juni zullen beide partijen de balans opmaken en vaststellen of er een
onderhandelingsresultaat is bereikt dat aan de achterban kan worden voorgelegd.

Op zaterdagavond 8 mei maakten de vier politiebonden bekend dat ze op zondagmiddag 9
mei een werkonderbreking zouden organiseren tijdens de voetbalklassieker Feyenoord-Ajax
op zondagmiddag. De enige manier waarop het demissionaire kabinet Rutte III deze
protestactie nog kon voorkomen, was terugkeren naar de overlegtafel. De bonden eisten de
toezegging dat er op korte termijn serieus met hen gesproken zou worden over vier urgente
problemen: het voortslepen van het cao-conflict, de weigering om alle politiemensen met
voorrang te vaccineren, de nog altijd toenemende werk- en roosterdruk en het geweld van
burgers waarmee ze tijdens hun werk worden geconfronteerd.

Aan het eind van zondagochtend 9 mei liet minister Grapperhaus weten graag weer met de
bonden aan tafel te gaan. Hij was het ermee eens dat het bespreken van de genoemde
problemen niet kon wachten tot de komst van een nieuw kabinet. Dat ging door alle
formatieperikelen te lang duren.

Sindsdien hebben de minister en de bonden een aantal verkennende gesprekken gevoerd over
de financiële en beleidsmatige mogelijkheden om het politiewerk op korte termijn de (extra)
erkenning en waardering te geven die het verdient. Daarbij zijn de afspraken uit de concept-
cao weer op tafel gekomen en ook nieuwe (mogelijke) afspraken over de bescherming van en
zorg voor politiemensen die met geweld en bedreiging te maken krijgen en het in toom
houden van de werkdruk (dreiging inhaalevenementen komend jaar).

De komende tijd vinden twee keer per week onderhandelingssessies over (deel)onderwerpen
plaats. Begin juni wordt bekeken of deze inspanningen een afsprakenpakket hebben
opgeleverd dat als geheel voor beide partijen acceptabel is.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN