Update: Inspectie SZW behandelt spoedmelding hitte

Update: Inspectie SZW behandelt spoedmelding hitte

25 jul 2019, veilig en gezond werken

De Inspectie SZW heeft met spoed de melding opgepakt die de ACP eerder deze week deed over de arbeidsomstandigheden van politiemensen in Katwijk en Noordwijk. We schakelden de inspectie in omdat agenten daar volledige diensten op het strand moesten draaien, in regulier uniform, onder de brandende zon. 

*Update 30/7/2019: De Inspectie SZW liet enkele dagen na de controle van zich horen. De werkgever moet een goede inschatting gaan maken van risico’s en mogelijkheden bij warm weer, waarbij er ruimte blijft voor maatwerk. De werkgever en de bonden gaan daarover in gesprek. Een officiële brief van inspectie volgt nog.

Ook elders in Nederland hebben collega’s last van de hitte. Als ACP herhalen we daarom onze oproep aan leidinggevenden om waar mogelijk ruimte te pakken voor lokaal maatwerk, waardoor het werk onder gezonde omstandigheden kan worden uitgevoerd. Dat past ook binnen de lijn die de werkgever 24 juli op intranet publiceerde in het bericht ‘Hoe om te gaan met de warmte’.

Inspectie SZW

Op het moment dat een inspecteur van SZW polshoogte kwam nemen, was de ACP daar ook aanwezig. Er werd met de agenten gesproken, de temperatuur werd gemeten, de uitrusting werd gewogen en er werd gekeken naar de werkzaamheden en de meldingsdichtheid.

Oplopende hitte

Op het strand krijgen collega’s niet alleen te maken met de brandende zon van boven, maar ook met de hitte van het zand zelf, waar zij in zwarte kisten overheen moeten lopen en rennen.

Bij het meten van de temperatuur bleek niet alleen dat de temperatuur zelfs in de schaduw opliep tot 34 °C. In het politievoertuig ligt die temperatuur nog enkele graden hoger. Ook omdat deze tijdens meldingen uitstaat en maximaal opwarmt. Om aanspreekbaar te kunnen blijven, rijden de collega’s bovendien rond met open raam.

Politiewet

Tijdens het evalueren van de werkzaamheden viel op dat met tienduizenden mensen op het strand er wel erg veel werd overgelaten aan de vrijwillige reddingsbrigade. Hoewel goed getraind in onder meer reanimatie, kunnen er vraagtekens worden gezet bij de mogelijkheden die zij hebben om levensreddende maatregelen te treffen of, waar nodig, hun collega’s af te schermen. De organisatievorm die voor het reddingswerk is gekozen, maakt het dus aannemelijk dat de sterke arm van de politie, wanneer dat nodig is, onmiddellijk klaar moet kunnen staan om een helpende hand te bieden. Ook volgens de Politiewet (artikel 3) dienen politiemensen hulp te verlenen aan hen die dat behoeven.

Door het hele land problemen

Met de aanhoudende hoge temperaturen ervaren collega’s door het hele land problemen met het uniform. De ACP inventariseert en monitort meldingen die hierover binnenkomen bij het ledencontactcentrum (ledencontact@acp.nl). We raden collega’s daarnaast aan om slechte arbeidsomstandigheden te melden bij de bedrijfsarts. Wie zich niet goed voelt, heeft bovendien alle recht om werk te weigeren.

Bijlage:

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN

Nieuw telefoonnummer

De ACP heeft een nieuw telefoonnummer.

We zijn bereikbaar op 085 066 4100