ACP | Politievakbond ACP

Update gehoorschade bij motorrijders

In de afgelopen weken zijn er weer een aantal stappen gezet om de werkgever te bewegen gehoorschade bij motorrijders echt serieus te nemen. We praten je even bij.

Te beginnen met het resultaat. Na gesprekken met onder andere motorrijders, de eenheidsleiding Noord-Nederland, korpsleiding en verantwoordelijken voor de aanbesteding van nieuwe politiemotoren, is de Nationale Politie met spoed gestart met een onderzoek naar gehoorbescherming. Het eerste deel van het onderzoek richtte zich op de windschermen. Dat is nu afgerond. De resultaten bevestigen ons in het beeld dat er wel degelijk verschil is in het effect van de verschillende windschermen en dat de geluidsbelasting bij hoge snelheden groot en schadelijk is. Deel twee van het onderzoek richt zich op de andere vormen van geluidsbescherming. De ACP zal, als de resultaten van het gehele rapport bekend zijn, zich beraden op verdere stappen. ACP vice-voorzitter Erwin Koenen: “Het gaat ons nog niet snel genoeg, maar het is goed dat de werkgever in beweging is gekomen en onderzoek is gestart. Dat is hard nodig om de huidige problematiek aan te pakken en in de toekomst te kunnen voorkomen.”

Onderzoek motorrijders Noord-Nederland

Motorrijders uit Noord-Nederland voerden met steun van de ACP een eigen onderzoek uit, waarbij 2 motorrijders met 2 verschillende schermen testreden.
Met snelheden van 60 – 180 km/u en diverse afstanden werd de geluidsbelasting op het gehoor gemeten. Wat opviel was dat ongeacht de vorm en de afmeting van het scherm de geluidsbelasting bij oplopende snelheden snel toeneemt en bij de hoogste snelheden enorm is. Communicatie met de meldkamer bleek onmogelijk. De test werd gedaan met en zonder ingeschakelde mobilofoon. Met het inkomend verkeer wordt de geluidsdruk nog groter waardoor deze onaanvaardbaar hoog wordt en er ongetwijfeld gehoorschade ontstaat. Volgens de testresultaten is het goed om te kijken naar gehoorbescherming in de helm en oordoppen. Lage frequenties geluid blijken nauwelijks gedempt te worden terwijl de frequenties in het spraakgebied dat juist wel doen. “Het vinden van de juiste oordempers zal het grootste probleem zijn, want het absorberen of dempen van lage frequenties behoeft materiaal met massa en is dus veel complexer”, aldus het rapport.

Bijeenkomsten

Na een eerste drukbezochte informatiebijeenkomst in Assen ontvingen we tientallen reacties van motorrijders elders in het land die reageerden met ervaringen over gehoorschade.
In navolging hierop organiseert de ACP dan ook in de komende tijd een bijeenkomst in Oost-Nederland en Zeeland-West-Brabant. Gezien de roosters en planning zullen deze vermoedelijk na de zomervakantie plaatsvinden. Meer informatie daarover volgt z.s.m.

Media

Diverse journalisten volgen onze communicatie over gehoorschade met belangstelling. In de Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden verscheen een groot interview met collega Jan Guichelaar. Bij hem is tinnitus niveau 4 vastgesteld en hij heeft inmiddels de keuze moeten maken om af te stappen. Een enorme stap voor een echte motorliefhebber en gedreven politieman.
Koenen: “Wat Jan meemaakt met een continue toon in zijn gehoor is vreselijk. Het laat ook zien hoe serieus we dit probleem moeten nemen. Want, Jan is niet de enige met gehoorschade. We blijven ons hard maken voor onze collega’s. Dat doen we door de werkgever te blijven wijzen op de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van onze mensen.” In de bijlage vind je het interview met Jan Guichelaar terug.

Maatregelen door werkgever

Ondertussen blijven we aandringen op maatregelen die de motorrijders beschermen tegen gehoorschade en collega’s die al gehoorschade ondervinden zorgvuldig te begeleiden. Koenen: “Voor iedere motorrijder zou duidelijk moeten zijn welke risico’s hij/zij loopt, wat verplicht gedragen moet worden en wat je kunt doen als je je zorgen maakt over je gehoor of gehoorschade hebt. Daar ligt een grote opdracht voor de werkgever om onze mensen zorgvuldig te informeren.”

Lees ook:

ACP: direct actie nodig beperken gehoorschade motoragenten
Gesprek werkgever en bijeenkomst over gehoorschade motorrijders
ACP informeert motorrijders over gehoorschade
Doofheid is een sluipmoordenaar

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.