VCP zegt geen ja tegen uitwerking Pensioenakkoord

VCP zegt geen ja tegen uitwerking Pensioenakkoord

19 jun 2020, pensioen

“De Vakcentrale voor Professionals waarbij de ACP is aangesloten, zegt geen ja maar ook geen nee tegen de uitwerking van het pensioenakkoord.” Dat zegt Gerrit van de Kamp, vicevoorzitter van de VCP. Het kabinet, de vakcentrales en de werkgever hebben vorige week vrijdag (12 juni) de gesprekken over de uitwerking van het pensioenakkoord afgerond. Na overleg van het algemeen bestuur en advies van de achterban geeft de VCP nu aan dat zij veel kansrijke onderdelen ziet, maar dat er na tien jaar onderhandelen nog veel onzekerheden zijn. Daarom wil de VCP verder spreken met het kabinet over de hete hangijzers zoals compensatie voor een grote groep werknemers die pensioenopbouw kwijtraakt.

De VCP heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd de details in de uitwerking van het pensioenakkoord nu naar de Tweede Kamer te sturen en roept de politiek op tot een breed gedragen oplossing te komen.

Breed gedragen oplossing

De VCP heeft tijdens de onderhandelingen vanuit haar eigen verantwoordelijkheid, een sluitende oplossing op tafel gelegd om het compensatieprobleem op te lossen. “Door de afschaffing van de doorsneesystematiek dreigt voor veel mensen een pensioengat. Onze oplossing is kostenneutraal, biedt het gewenste vertrouwen en rust op de arbeidsmarkt. Nu minister Koolmees zegt dat hiervoor geen politiek draagvlak is, legt de VCP het probleem terug daar waar het hoort. Dit is een maatschappelijk probleem waarvoor een breed gedragen politieke oplossing moet komen. Indien deelnemers in de toekomst geen compensatie krijgen, moet het ook voor heel Nederland duidelijk zijn dat dit een breed gedragen politieke keuze is en niet die van ons”, zegt VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp.

Jongere generaties

Een goede compensatieregeling is nodig om werknemers met vertrouwen aan de 10 jaar durende transitie van het pensioenstelsel deel te laten nemen. Het probleem centreert zich rond 45 jaar, maar speelt ook bij jongere generaties en oudere generaties. ”Een van de gevolgen van de uitkomsten van het pensioenoverleg is dat er twee pensioenstelsels naast elkaar komen: het oude en het nieuwe. Dit is geen oplossing en geeft geen invulling van de gezamenlijke gemaakte afspraak tot adequate compensatie te komen.

Gouden kooi

Wat nu voorligt kan betekenen dat twee mensen van dezelfde leeftijd verschillende pensioenpremies gaan betalen. Een ander gevolg kan zijn dat de arbeidsmarkt hierdoor op slot gaat omdat werknemers op hun plek blijven zitten, vreest de VCP. “Wij zijn pas tevreden als er voor alle pensioendeelnemers goed perspectief met vertrouwen is”, zegt de VCP-vicevoorzitter. “In het Pensioenakkoord zijn heldere doelen geformuleerd, daar houden wij ons aan.”

Procesgang

De VCP heeft ook grote moeite met manier waarop het proces is gelopen. Het steekt de VCP dat er nauwelijks gelegenheid is geboden voor een fatsoenlijke consultatie, zonder dat precieze uitwerking beschikbaar was. “Onze leden weten niet tegen welke verborgen gebreken ze kunnen aanlopen, wanneer zij in 4 werkdagen een uitwerking van een pensioenstelsel van de toekomst moeten beoordelen op basis van slechts enkele pagina’s informatie. Onze achterban voelt zich geschoffeerd. Dit traject is op deze wijze niet voor herhaling vatbaar”, zegt VCP vicevoorzitter Gerrit van de Kamp.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN