ACP | Politievakbond ACP

Vijf prangende vragen over de 18-maandenregeling

Kan ik gebruikmaken van de 18-maandenregeling en wanneer? En aan welke voorwaarden moet ik voldoen? Dit zijn slechts enkele van de vele vragen die de ACP van leden ontvangt over de inmiddels veelbesproken 18-maandenregeling. In dit artikel staan de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Wat is de 18-maandenregeling?

De 18-maandenregeling – zoals opgenomen in artikel 55aa van het Besluit Algemene Rechtspositie Politie (Barp) – is één van de zogenoemde ‘flankerende voorzieningen’ die beschikbaar zijn tijdens de personele reorganisatie. De regeling is bedoeld om een plek voor herplaatsingskandidaten te creëren en zo ontslagen als gevolg van een reorganisatie te voorkomen. De werkgever kan besluiten om een medewerker die functievolger is maximaal 18 maanden (het kan ook korter) te ontheffen van werkzaamheden met behoud van salaris. Voorwaarde is wel dat op de vrijkomende formatieplaats een aan te wijzen herplaatsingskandidaat aan het werk kan of een andere functievolger als daardoor zijn voormalige functie beschikbaar komt voor een herplaatsingskandidaat. Als je gebruik hebt gemaakt van de 18-maandenregeling, dan is het verplicht om daarna met ontslag te gaan of eindeloopbaanverlof via de levensloopregeling op te nemen met aansluitend ontslag. Aan de 18-maandenregeling zijn dus de nodige voorwaarden verbonden. Uit het concept personeelsplaatsingsplan blijkt bovendien dat er weinig herplaatsingskandidaten resten. Dit betekent dat er nog maar weinig mogelijkheden overblijven om in aanmerking te komen voor deze flankerende voorziening. Daarnaast is het pas officieel bekend wie er functievolger of herplaatsingskandidaat is als de formele plaatsingsbesluiten zijn uitgereikt. Dat zal naar verwachting medio 2016 gebeuren.

Kunnen alleen functievolgers gebruikmaken van de 18-maandenregeling?

Volgens de officiële regelgeving (het Barp) kunnen alleen functievolgers in aanmerking komen voor de 18-maandenregeling. De werkgever heeft aangegeven dat hij deze regeling alleen onder uitzonderlijke voorwaarden wil toekennen aan een herpkaatsingskandidaat. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat de medewerker gebruikmaakt van eindeloopbaanverlof via de levensloopregeling. Een andere voorwaarde is dat vaststaat dat er geen reële herplaatsingsmogelijkheid voor de medewerker is tot aan zijn pensioendatum.

Hoe kom ik in aanmerking voor de 18-maandenregeling?

Als je in aanmerking wil komen voor de 18-maandenregeling, dan kun je een verzoek indienen bij de werkgever. Rekening houdend met de verschillende spelregels die gelden voor functievolgers (er moet een herplaatsingskandidaat voor jou in de plaats komen) en herplaatsingskandidaten (werkgever kan zijn discretionaire bevoegdheid toepassen) zal de werkgever vervolgens een besluit nemen. Bij het beoordelen van de aanvraag moet de werkgever altijd naar jouw individuele situatie kijken. De werkgever kan dus geen ‘standaard’ afwijzing versturen en moet motiveren waarom jouw verzoek wel of niet gehonoreerd wordt. Houd wel in gedachten dat je niet automatisch recht hebt op de 18-maandenregeling. De werkgever zal deze aan (beoogd) functievolgers alleen toekennen als er een herplaatsingskandidaat beschikbaar is om jouw functie over te nemen. Ben je (beoogd) herplaatsingskandidaat, dan zal en mag de werkgever dit alleen doen als het ook voor hemzelf voordeel oplevert.

Collega’s met een leidinggevende of ondersteunende functie hebben al gebruik kunnen maken van de 18-maandenregeling. Hoe zit dat?

In de domeinen Leiding en Ondersteuning moest de werkgever, vanwege de omvorming van de voormalige regiokorpsen naar één Nationale Politie, ongeveer 3000 arbeidsplaatsen schrappen. Om dat zonder gedwongen ontslagen te kunnen doen, heeft de werkgever al in 2014 een zogenoemde ‘voorfase’ in het leven geroepen die voorafging aan de personele reorganisatie. Tijdens deze voorfase waren enkele voorzieningen beschikbaar die konden helpen de overbezetting te verminderen, waaronder de 18-maandenregeling. Veel collega’s met een leidinggevende of ondersteunende functie hebben daardoor voorafgaand aan de personele reorganisatie gebruik kunnen maken van de 18-maandenregeling.

Mijn aanvraag is afgewezen. Wat kan ik doen?

Heb je de 18-maandenregeling aangevraagd en een negatief besluit daarop ontvangen? Bekijk dan welke redenen voor afwijzing in het besluit staan en of dit klopt met de genoemde spelregels. Ben je het niet eens met het besluit, dan kun je het besluit door de ACP laten toetsen. Neem in dat geval contact op met de ACP.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

1 reactie op “Vijf prangende vragen over de 18-maandenregeling”

  1. Zojuist de afwijzing aanvraag remplacantenregeling ontvangen, na vijf maanden wachten. Omdat het aantal lege plekken binnen het korps froter is dan het aantal hpk-ers waarvoor nog een plaats gevonden moet worden. Dus een afwijzing voor iedereen die dit aangevraagd heeft. Volgens de brief is er geen bezwaar tegen dit besluit mogelijk. Volgens de brief is dit met de bonden zo bekeken. Als dat waar is dan had ik van deze bond toch al eerder communicatie hierover verwacht. Belachelijk dat dit in een een- tweetje met het korps achter gesloten deuren geregeld kan worden zonder vooraf de leden in kennis te stellen.

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.