Voorstel pre-pensioen onvoldoende

Voorstel pre-pensioen onvoldoende

6 apr 2004, aow en vroegpensioen

Het huidige voorstel van minister De Geus over de pre-pensioenen (in de sector politie AFUP en AFUP specifiek) en levensloop is voor de Politievakorganisatie ACP volstrekt onvoldoende. Zo vlak voor de paasdagen lijkt de minister de werknemers in Nederland blij te willen maken met een lege dop.

Het is goed om te vernemen dat deze regering inmiddels overtuigt is dat mensen niet meer tot hun 65e moeten doorwerken. De voorgestelde versie van de vut, pre-pensioen en levensloopregeling (VPL) is echter voor deze regering een “uitverkoopje”. Op individuele basis kost het de deelnemers 12 procent van hun inkomen als zij er aan willen deelnemen. Naar verwachting zal daar slechts een klein deel van onze leden gebruik van willen (en kunnen!) maken. Ook de overgangsregelingen voor de mensen die bijna met pre-pensioen kunnen voldoen niet aan onze eisen.

De ACP laat het uitkleden van de huidige pre-pensioenen en de levensloop niet voetstoots gebeuren. Als de minister niet met betere voorstellen over de brug komt gaan onze leden daar ook zeker niet mee akkoord. De gevolgen die dit heeft voor het najaarsakkoord laten zich raden.

De minister heeft tot donderdag de gelegenheid om met betere voorstellen te komen. Wij vernemen dan graag aan de Haagse onderhandelingstafel welke duidelijkheid wij aan onze leden kunnen geven.

De Politievakorganisatie ACP houdt op korte termijn een aantal ledenvergaderingen. Daarin gaan wij het hebben over het kabinetsbeleid rondom de VPL, WAO, ziektekosten en het eind 2003 afgesproken najaarsakkoord. Dan komt ook ter sprake de uit dat najaarsakkoord voortkomende nullijn voor het loon.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN

Nieuw telefoonnummer

De ACP heeft een nieuw telefoonnummer.

We zijn bereikbaar op 085 066 4100