Wanneer is een coronabesmetting een dienstongeval?

Wanneer is een coronabesmetting een dienstongeval?

11 mrt 2021, veilig en gezond werken

Een ACP-lid werd in coronatijd opgeroepen worden om een presentatie te geven op kantoor, op uitdrukkelijk verzoek van de werkgever. Hij, en meerdere collega’s met hem, liepen corona op tijdens het geven van een verplichte presentatie. Aangezien er vertrouwelijke zaken werden besproken tijdens deze presentatie kon dit niet zomaar online worden gedaan.

De ruimte waar de presentatie werd gegeven was coronaproof ingericht. Toch liep een ruime meerderheid van de aanwezigen bij die presentatie die dag corona op. Achteraf bleek dat er toch teveel deelnemers waren en er wellicht mankementen waren aan het ventilatiesysteem.

Reden voor het lid om een verzoek tot vaststelling van een besluit dienstongeval/beroepsziekte in te dienen. Dit werd gehonoreerd.

Corona opgelopen?
Dit betekent niet dat bij iedereen die met Corona besmet is, automatisch een dienstongeval/beroepsziekte wordt vastgesteld. Het is niet zo eenvoudig Het is niet altijd makkelijk vast te stellen, dat je dit hebt opgelopen tijdens het werk.

Er moet immers niet alleen sprake zijn van een opdracht door de werkgever, maar ook van een causaal verband.

In het geval zoals hierboven beschreven ging het om een collega die verplicht die presentatie moest geven op kantoor, waarvan een ruime meerderheid van de aanwezigen die exact op die dag tijdens die presentatie aanwezig was corona heeft opgelopen, en waarvan achteraf bleek dat er waarschijnlijk onvoldoende maatregelen waren genomen om dit te voorkomen.

Kan jij aantonen dat je op deze manier corona hebt opgelopen? En heb je behoefte aan juridische ondersteuning? Neem dan contact op met de ACP (We kunnen ook niet-leden, tegen uurtarief, bijstaan).

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN