Werk en verlof politie tijdens coronacrisis

Werk en verlof politie tijdens coronacrisis

26 mrt 2020, corona

Mijn vakantie is geannuleerd, mag ik mijn eerder opgenomen verlof intrekken? Ik heb geen opvang voor mijn kinderen, wat moet ik doen? De werkgever heeft in overleg met de bonden een instructie opgesteld, waarmee we dit soort vragen onder collega’s hopen te beantwoorden. Want al gaat politiewerk onverminderd door, ook politiemensen worden geconfronteerd met de gevolgen van de coronacrisis, waarbij werk en privé ineens anders georganiseerd moeten worden.

Aangepaste werkinstructies en protocollen die de uitvoering van het werk op straat lastig maken. Thuiswerken waar mogelijk en tegelijkertijd de zorg voor kinderen. Planningen en mooie dingen in het vooruitzicht die in duigen vallen, zoals vakanties die niet doorgaan. De ACP krijgt elke dag vragen van leden over wat zij in dit soort situaties - als gevolg van de uitbraak van het coronavirus - moeten en kunnen doen. Wat zijn je rechten en plichten?

Instructie op korpsintranet

Wij hebben daarover gesproken met de werkgever en samen bekeken of de bestaande afspraken over verlof nog passend zijn in deze tijden van de coronacrisis. Inmiddels zijn duidelijke afspraken gemaakt tussen de werkgever en de politiebonden. Een verlofinstructie staat op het intranet van het korps.

In goed overleg met leidinggevende

Zo gaat de werkgever coulant om met verzoeken om al gepland verlof en tussentijds levensloopverlof in te trekken. Ook als het gaat om de opvang van kinderen die geen gebruik kunnen maken van scholen en kinderopvang voor ouders in vitale beroepen, zoals de politie, kan buitengewoon verlof worden toegekend. Zolang dit maar gebeurt in goed overleg tussen medewerkers en hun leidinggevenden. We zetten een paar zaken op een rij voor je.

Intrekken vakantieverlof

Stel, je vakantie is geannuleerd en je hebt van het reisbureau een aanbod ontvangen om op een later moment naar de geboekte vakantiebestemming te gaan. Of je wil eenvoudigweg je geplande vrije dagen niet opnemen in deze tijd. Dan kun jij jouw vakantieverlof intrekken. De werkgever zal jouw verzoek in dit soort gevallen, vanwege de coronacrisis, inwilligen. Je moet er wél rekening mee houden dat je niet de garantie hebt dat het verlof later in het jaar kan worden toegekend.

Afwijzing verlofverzoek

De omstandigheden in deze onzekere tijd van crisis kunnen immers dagelijks veranderen. Zo brengt de coronacrisis nieuwe handhavingsuitdagingen met zich mee. Er kan een moment komen dat wellicht op iedereen een beroep wordt gedaan als we met bijzondere omstandigheden te maken hebben. Denk ook aan collega’s die uitvallen door bijvoorbeeld ziekte, wat extra druk op de roosters geeft. Het kan daarom voorkomen dat een verlofverzoek vanwege de coronacrisis wordt afgewezen. Wanneer dat aan de orde is en het dit jaar niet meer lukt om het verlof alsnog op te nemen, dan schuiven de niet opgenomen uren door naar het volgende jaar. De vakantiedagen komen dan niet te vervallen.

Vervaltermijn vakantiedagen

Heb je nog vakantieverlof van 2019 over? Houd er dan rekening mee dat verlof eenmaal kan worden meegenomen naar het volgende jaar. Daarna komen die uren te vervallen. Tenzij de werkgever je niet in staat stelt om dit verlof op tijd op te nemen.

Kinderopvang

De ACP krijgt ook vragen van leden over hoe het nu geregeld is met de kinderopvang. Want ondanks de maatregel vanuit het kabinet dat ouders met cruciale beroepen kinderopvang houden, zijn er collega’s die daarin toch tegen problemen aanlopen. Overleg in dat geval met je leidinggevende en ga in eerste instantie op zoek naar alternatieven. Lukt het je echt niet om opvang voor je kinderen te regelen, dan wordt jou gevraagd om zoveel mogelijk thuis te werken. Je leidinggevende kan jou in dat geval vragen om tijdelijk andere werkzaamheden te verrichten. Is er onvoldoende ander werk voor handen dat vanuit huis kan worden gedaan, dan kan buitengewoon verlof worden toegekend.

Het belangrijkste is dat politiemensen samen veilig en gezond hun werk kunnen blijven uitvoeren en ook in deze uitzonderlijke tijd werk en privé zo goed mogelijk op elkaar kunnen afstemmen.


Heb je ondanks de informatie op het korpsintranet of overleg met je leidinggevende nog vragen? Of wil je graag met de ACP overleggen over je persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op. Dat kan door een e-mail te sturen naar ledencontact@acp.nl - dit heeft voor nu de voorkeur - of te bellen naar 033 - 495 28 88.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN