Werkgever op vingers getikt om trainingsuren

Werkgever op vingers getikt om trainingsuren

22 mei 2018, veilig en gezond werken

Uit onderzoek van de inspectie SZW blijkt dat niet kan worden aangetoond dat iedere individuele agent het wettelijk voorgeschreven aantal trainingsuren van 32 per jaar haalt. Op straffe van een boete moet de werkgever daar onmiddellijk verandering in brengen. De inspectie SZW stuurt hierover een handhavingsbrief naar de werkgever. De ACP had de inspectie ingeschakeld en is hiervan meteen op de hoogte gebracht.

In de huidige CAO Politie is afgesproken dat het aantal uren voor integrale beroepsvaardigheidstraining (IBT) de afgelopen twee jaar zou worden verhoogd van 32 naar 42 uur per jaar per wapendragende collega. SZW eist nu dat de politieorganisatie laat zien dat zij registreert wie hoeveel uur traint én dat de politieorganisatie zich houdt aan de Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Politie (RTGP). Daarin staat onder meer dat agenten de gelegenheid moeten krijgen voor het volgen van voldoende training.

Gerrit van de Kamp: “Politiemensen zetten zich tot het uiterste in om het verschil te kunnen maken, maar de werkgever weigert om hen daar voldoende voor te trainen.” De ACP ziet dat collega’s met enige regelmaat betrokken zijn bij incidenten waarbij de vraag aan de orde kan komen of hun vaardigheden wel op peil zijn. Een tekort aan training maakt hen dan onnodig kwetsbaar. Dat terwijl het de werkgever moet worden aangerekend. Die is verantwoordelijk en moet ervoor garant staan dat collega’s goed getraind de straat op gaan, maar laat het er overduidelijk bij zitten.”

Collega’s en samenleving mogen verwachten dat de vaardigheden van de politie van het hoogst mogelijke niveau zijn. “Als een agent te weinig training heeft gehad, doet dat afbreuk aan de veiligheid en straalt dat negatief af op andere collega’s.”

ACP wil volledig onderzoek inzien

Hoewel het onderzoek gestart is op verzoek van de ACP is de handhavingsbrief niet naar de ACP gestuurd omdat wij geen ‘direct belanghebbende’ zijn. De ACP wil nu inzage om de details van het onderzoek te kunnen bestuderen en na te kunnen gaan welke deadline SZW stelt voor verbetering. Ook willen we weten welke sancties de inspectie oplegt wanneer de werkgever die termijn niet haalt.

Mogelijk boete voor werkgever

Van de Kamp: “Het tekort aan trainingsuren is al jaren een hardnekkig probleem. Iedereen, ook de werkgever zelf, is het daarover eens maar toch lukt het niet om het op orde te krijgen. We hebben SZW gevraagd om onderzoek te doen omdat we weten dat die de werkgever kan beboeten.” Het aanspreken van de werkgever op de tekorten heeft volgens de voorzitter weinig effect gehad. De ACP stelt voorop dat de werkgever onvoldoende uren aanbiedt, maar merkt op dat het aan politiemensen is om de aangeboden training ook te volgen. In de vaak onderbezette teams – moet dat wel mogelijk worden gemaakt.

Ledenonderzoek 2017

Afgelopen zomer hield de ACP een ledenonderzoek waaruit bleek dat er bij het korps te weinig trainingsuren worden ingepland. Ook het tekort aan trainingslocaties en sportfaciliteiten werd daarbij genoemd. De werkgever had op dat moment net besloten om het aantal IBT-docenten te verminderen.

 

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN