ACP | Politievakbond ACP

Werktijdenmodaliteiten: vóór 1 oktober 2013 aanvragen *UPDATE*

In de CAO Politie 2012 – 2014 zijn nadere afspraken gemaakt over de zogenoemde ?modaliteiten?, kortweg arbeidspatronen van politiemedewerkers. De ACP wil haar leden er op wijzen dat elke medewerker voor 1 oktober 2013 opnieuw een modaliteit moet aanvragen.

De mogelijkheid een modaliteit aan te vragen en hierdoor herkenbare vrije tijd te hebben, dateert al uit de CAO Politie 1997 – 1998. Een werktijdenmodaliteit is een repeterend patroon van herkenbare vrije tijd, uitgedrukt in uren of in dagen. Bijvoorbeeld 4 x 9 uur per week werken of 1 structurele vrije dag. Op grond van artikel 12a van het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) kent de werkgever op aanvraag van de werknemer een werktijdenmodaliteit toe. Tenzij een zwaarwegend dienstbelang zich daartegen verzet. Zoals gezegd zijn er nadere afspraken gemaakt over de modaliteitenregeling (zie onderstaand pdf-bestand voor de letterlijke tekst uit de CAO Politie en het Barp).

Wijziging

Zo wordt een modaliteit niet (meer) tot in lengte van jaren toegekend, zoals voorheen gold, maar voor één jaar. Het blijft dus wel mogelijk om bijvoorbeeld 4 x 9 uur te werken of om elke woensdag vrij te hebben. Uiteraard zal hierbij invulling moeten worden gegeven aan de afspraak uit de CAO Politie. Deze afspraak houdt in dat er binnen het team wordt bekeken en zo nodig overlegd of de gevraagde modaliteit kan worden toegekend. Komt het team er onderling niet uit, dan dient de reeds bestaande procedure, zoals beschreven in artikel 12a, te worden gevolgd. Dit betekent dat als het bevoegd gezag de gevraagde modaliteit niet of niet volledig wil toekennen, zij daarvoor eerst advies vraagt aan een speciaal daartoe ingestelde (landelijke) commissie. Deze commissie is paritair samengesteld en brengt advies uit aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag moet binnen 6 weken nadat het hiervoor bedoelde advies is uitgebracht een besluit nemen. Doet het bevoegd gezag dat niet, dan is het advies voor de duur van 12 maanden leidend voor wat betreft de modaliteit van de betreffende medewerker.

Tijding indienen

Bovenstaande betekent dat elke medewerker voor 1 oktober 2013 opnieuw een modaliteit moet aanvragen. Ook al heb je in het verleden al een keer een modaliteit aangevraagd en wil je hier zelf geen verandering in aanbrengen. Ook dan moet je deze modaliteit dus opnieuw aanvragen om in 2014 volgens deze modaliteit te kunnen blijven werken. Dat dient voor 1 oktober 2013 te gebeuren. De reden daarvoor is dat er tijdig duidelijkheid moet zijn over de modaliteiten om deze vanaf 1 januari daaropvolgend goed in het rooster te kunnen opnemen. De deadline van 1 oktober nadert snel. De ACP adviseert haar leden dan ook om spoedig een aanvraag in te dienen bij de eigen leidinggevende.

*Update*

Diverse regionale eenheden hebben inmiddels aangegeven dat zij een nieuwe aanvraag alleen nodig vinden als een collega zijn of haar bestaande modaliteit wil wijzigen. Hoewel dit niet overeenkomt met de – door de werkgever gewenste! – afspraak dat een modaliteit voortaan jaarlijks moet worden aangevraagd, ziet de ACP in deze aanpak geen probleem. Er wordt immers niemand door benadeeld en het scheelt administratieve rompslomp. Deze aanpak moet dan wel klip en klaar gecommuniceerd zijn door de eenheidsleiding, bijvoorbeeld via intranet. Als jouw eenheid niet gecommuniceerd heeft dat je je huidige modaliteit automatisch behoudt als je geen nieuwe aanvraag doet, en je wilt je huidige modaliteit ongewijzigd voortzetten, dan is het dus wel nodig om een nieuwe aanvraag te doen vóór 1 oktober aanstaande! Je loopt namelijk anders het risico dat je modaliteit na 1 januari 2014 komt te vervallen.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.