ACP | Politievakbond ACP

‘Zonder bluf is het leven duf’

Tientallen (kader)leden verzamelden zich woensdag 7 juni in de Schakel in Nijkerk voor de Algemene Vergadering van de ACP. Behalve discussies over actuele onderwerpen zoals de CAO Politie en medezeggenschap, was er ook ruimte voor het verhaal van collega’s. Zo vertelden politiecollega’s uit Almere Buiten over de kracht van social media in hun contact met burgers.

“Bijzonder om hier te zijn. Niet iedereen krijgt een tweede kans. Ik kreeg die wel. En het gaat goed met mij.” Met die woorden begon ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp de vergadering. Hij doelde daarmee op een periode van afwezigheid door ziekte. Gerrit zat de vergadering voor en benadrukte dat de onderwerpen van deze vergadering in de afgelopen maanden tot veel discussie heeft geleid. Hij deed een oproep om actief mee te denken en vooral ook mee te doen.

(Her)benoeming bondsbestuurders

Als eerste werden drie bondsbestuurders (her)benoemd. Erica van Aken begint haar eerste termijn als nieuwe bondsbestuurder. Jos Pietersen en Chris Uiterwijk Winkel gaan verder in hun tweede termijn. Zij werden door ACP-vicevoorzitter Erwin Koenen namens het bestuur en de aanwezige leden gefeliciteerd. De ACP wenst hen veel succes. Na de (her)benoeming van deze bondsbestuurders lichtte Gerrit de verschillende samenwerkingsverbanden toe, zoals de samenwerking van de ACP met partijen binnen de Vakcentrale voor Professionals (VCP) en de Coalitie voor Veiligheid. Ook schetste hij enkele ambities in versterking en uitbreiding.

LFU

Het volgende punt op de agenda betrof de regeling Levensfase-uren (LFU). Gerrit blikte terug op hoe de regeling tot stand is gekomen en het vervolgproces. De ACP en de andere bonden steken binnenkort de koppen bij elkaar over de LFU. Daarna wordt een standpunt ingenomen en zal de ACP ook de uitkomsten van onder andere de ledenpeiling delen met haar leden.

Voorbereidingen CAO Politie

Wat gaat het nieuwe kabinet doen? Hoeveel geld wordt er uitgegeven? Hoe gaat het nieuwe pensioenstelsel eruit zien? Allemaal vragen die van invloed zijn op de nieuwe CAO Politie 2018 e.v. Nadat de context en het proces waren geschetst, vertelden politiecollega’s Gonny Pereboom, Jacqueline Molter en Maarten Brink op het podium wat voor hen en hun collega’s belangrijk is. Loopbaanontwikkeling, salaris, vervroegd kunnen uittreden, onderwerpen die ook in de resultaten van de CAO-enquête van de ACP naar voren komen. “Wat we bovendien nog willen benoemen is het gebrek aan vertrouwen in de werkgever. Daar moet echt aan gewerkt worden”, aldus een van de collega’s. Beleidsadviseur Sander van der Bent nam de zaal mee in de uitkomsten van de vragenlijst die onder leden is uitgezet. Een samenvatting hiervan komt binnenkort beschikbaar op www.acp.nl/cao. Tot slot konden leden via een app direct hun input geven voor suggesties voor het CAO-traject om de betrokkenheid bij de CAO te vergroten.

Professionele ruimte en Politie Vak Gezond

Je werk anders doen en collega’s de ruimte en het vertrouwen geven dat te ontwikkelen. Een voorbeeld daarvan zijn collega’s uit het basisteam Almere Buiten. Zij vertelden vol enthousiasme over hun werk en op welke manier zij met burgers contact hebben via social media. Instagram, YouTube, Facebook en Twitter gebruiken zij intensief met mooi en direct resultaat. Leidinggevende Tom Nauta: “Ik zeg altijd: zonder bluf is het leven duf. Je moet durven en meegaan in wat de maatschappij van ons vraagt.” Collega’s Doenja Eevenaar en Wim Knol voegden toe: “We zijn snel, laagdrempelig, leveren unieke content en verleggen grenzen. Dat zie je terug in het resultaat van bijvoorbeeld de veiligheidsmonitor en de prijzen die we hebben mogen winnen. Onze collega vlogger Jan-Willem heeft al meer dan 100.000 volgers op ons YouTube kanaal. Wij doen het echt als team. Door deze middelen in te zetten bereik je doelgroepen als 14- tot 18-jarigen die je normaal gesproken heel moeilijk bereikt.”

Medezeggenschap

Het middagdeel van de AV ging over dat de vakbond van nu een andere is dan die van de toekomst. Dat staat aan de basis van Politie Vak Gezond, de visie van de ACP op de toekomst waarbij de nadruk ligt op werken aan de gezondheid van het politievak en de mensen die dat werk vol overgave doen. Voor de ACP staat voorop dat politiemensen zoveel mogelijk invloed moeten hebben op hun eigen (werk)omgeving. Daarom verkent de ACP ook nieuwe vormen van medezeggenschap. Daarover zijn de afgelopen maanden al onder andere gesprekken gevoerd met kaderleden en medezeggenschappers. Daarnaast voerde onderzoeksbureau Motivaction een onafhankelijk onderzoek uit onder ACP-leden naar hun wensen en behoeften op het gebied van medezeggenschap. Marjolein Eigenfeld, senior onderzoeker bij Motivaction, lichtte de resultaten van het onderzoek zorgvuldig toe. Er werd gediscussieerd over een nieuwe koers, alternatieve vormen van medezeggenschap en onder welke voorwaarden. ‘Verandering is goed, maar doe het geleidelijk en niet te snel’ en ‘Het is juist nú tijd voor verandering, die kans moeten we pakken’, reageerden de leden. Daarna werd er gestemd over de vraag: neemt de ACP deel aan de OR-verkiezingen eind dit jaar? Met een breed ‘JA’ gaan de eenheidsbesturen daarmee aan de slag. Ondertussen blijft de ACP zich actief inzetten om samen met leden aan een toekomstbestendige vakbond te bouwen.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

1 reactie op “‘Zonder bluf is het leven duf’”

  1. Ten aanzien van het kopje LFU, waarom wordt niet eerst de uitkomst van de ledenpeiling gegeven zodat de leden weten welk standpunt moet worden uitgedragen, namens de leden?

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.