ACP | Politievakbond ACP

ZSM-plannen voor kerst op tafel *update 18/12

De ACP en de andere politiebonden hebben er bij de werkgever op aangedrongen om voor de kerstdagen duidelijkheid te geven over de reorganisaties bij ZSM. Die toezegging werd door de werkgever gedaan richting de collega’s en moet nu ook worden nagekomen. De politiebonden verwachten dat zo gauw de plannen op tafel liggen, er ook snel besluitvorming kan plaatsvinden en duidelijkheid kan komen voor individuele ZSM’ers.

ZSM is bij oprichting van de Nationale Politie niet ingericht. Daardoor zijn de betrokken collega’s veelal tijdelijk tewerkgesteld. Nu wordt ZSM alsnog ingericht en moet er gekeken worden welke spelregels daarbij gelden. De politiebonden gaan tot het uiterste om zo snel mogelijk duidelijkheid voor deze collega’s te krijgen. Om er zeker van te zijn dat de werkgever haar eigen deadlines haalt, zijn er een aantal procesafspraken gemaakt.

Zo is afgesproken dat de politiebonden van de werkgever uiterlijk 10 december alle reorganisatieplannen per eenheid krijgen. Deze plannen worden door de werkgever gemaakt in afstemming met de medezeggenschap. Dat lijkt bij 8 van de 10 eenheden te lukken. De politiebonden hebben hierna enkele dagen om de plannen door te nemen. Vervolgens worden de plannen op 14 december besproken door de werkgroep reorganisatie van het CGOP. De werkgever zorgt ervoor dat die dag alle projectleiders van de eenheden aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en onduidelijkheden weg te nemen. Er kan dan direct worden gekeken of er nog aanvullende afspraken gemaakt moeten worden, bovenop de al bestaande afspraken in het Landelijk Sociaal Statuut. De bonden willen dat tijdens of kort na het overleg definitieve beslissingen worden genomen.

*Update 18/12

Werkgever (Politie en Ministerie van J&V) en vakorganisaties hebben donderdag 14 december 2017 overleg gevoerd over  ZSM. Insteek van het overleg was te komen tot een afspraak over de wijze waarop met de personele gevolgen wordt omgegaan. Partijen kijken terug op een constructief overleg. De uitgangspunten die hier zijn geformuleerd worden de komende dagen uitgewerkt. Nog voor kerst staat er een vervolgoverleg gepland. Partijen hebben de intentie uitgesproken om in dat overleg tot overeenstemming te komen over de spelregels voor bemensing ZSM De ACP en de andere vakbonden hebben er wederom op aangedrongen dat de werkgever voor de kerst duidelijkheid verschaft richting de medewerkers.

Lees ook
Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.